ప్రకృతి     
Naturalesa

-

l'arc +

చాపము

-

l'estable +

కణజము

-

la badia +

అఖాతము

-

la platja +

సముద్రతీరము

-

la bombolla +

బుడగ

-

la cova +

గుహ

-

la granja +

వ్యవసాయ

-

el foc +

అగ్ని

-

l'empremta +

పాదముద్ర

-

el globus terraqüi +

భూగోళము

-

la collita +

పంటకోత

-

la bala de fenc +

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

el llac +

సరస్సు

-

el full +

ఆకు

-

la muntanya +

పర్వతము

-

l'oceà +

మహాసముద్రము

-

el panorama +

సమగ్ర దృశ్యము

-

la roca +

శిల

-

la font +

వసంతము

-

el pantà +

చిత్తడి

-

l'arbre +

చెట్టు

-

el tronc de l'arbre +

చెట్టు కాండము

-

la vall +

లోయ

-

la vista +

వీక్షణము

-

el raig d'aigua +

నీటి జెట్

-

la cascada +

జలపాతము

-

l'onada +

అల

-
l'arc
చాపము

-
l'estable
కణజము

-
la badia
అఖాతము

-
la platja
సముద్రతీరము

-
la bombolla
బుడగ

-
la cova
గుహ

-
la granja
వ్యవసాయ

-
el foc
అగ్ని

-
l'empremta
పాదముద్ర

-
el globus terraqüi
భూగోళము

-
la collita
పంటకోత

-
la bala de fenc
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
el llac
సరస్సు

-
el full
ఆకు

-
la muntanya
పర్వతము

-
l'oceà
మహాసముద్రము

-
el panorama
సమగ్ర దృశ్యము

-
la roca
శిల

-
la font
వసంతము

-
el pantà
చిత్తడి

-
l'arbre
చెట్టు

-
el tronc de l'arbre
చెట్టు కాండము

-
la vall
లోయ

-
la vista
వీక్షణము

-
el raig d'aigua
నీటి జెట్

-
la cascada
జలపాతము

-
l'onada
అల