మొక్కలు     
Plantes

-

el bambú +

వెదురు

-

la flor +

పూయు

-

el ram de flors +

పువ్వుల గుత్తి

-

la branca +

శాఖ

-

el brot +

మొగ్గ

-

el cactus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

el trèvol +

విలాసవంతమైన

-

la pinya +

శంఖు ఆకారం

-

el blauet +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

el safrà +

కుంకుమ పువ్వు

-

el narcís +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

la margarida +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

la dent de lleó +

డాండెలైన్

-

la flor +

పువ్వు

-

el fullatge +

దళములు

-

el gra +

ధాన్యము

-

l'herba +

గడ్డి

-

el creixement +

పెరుగుదల

-

el jacint +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

la gespa +

పచ్చిక బయలు

-

el lliri +

లిల్లీ పుష్పము

-

la llinosa +

అవిశ విత్తులు

-

el bolet +

పుట్టగొడుగు

-

l'olivera +

ఆలివ్ చెట్టు

-

la palmera +

పామ్ చెట్టు

-

el pensament +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

el préssec +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

la planta +

మొక్క

-

la rosella +

గసగసాలు

-

l'arrel +

వేరు

-

la rosa +

గులాబీ

-

la llavor +

విత్తనం

-

el lliri de neu +

మంచుబిందువు

-

el gira-sol +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

l'espina +

ముల్లు

-

el tronc +

మొండెము

-

la tulipa +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

el lliri d'aigua +

నీటి కలువ

-

el blat +

గోధుమలు

-
el bambú
వెదురు

-
la flor
పూయు

-
el ram de flors
పువ్వుల గుత్తి

-
la branca
శాఖ

-
el brot
మొగ్గ

-
el cactus
బ్రహ్మ జెముడు

-
el trèvol
విలాసవంతమైన

-
la pinya
శంఖు ఆకారం

-
el blauet
కార్న్ ఫ్లవర్

-
el safrà
కుంకుమ పువ్వు

-
el narcís
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
la margarida
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
la dent de lleó
డాండెలైన్

-
la flor
పువ్వు

-
el fullatge
దళములు

-
el gra
ధాన్యము

-
l'herba
గడ్డి

-
el creixement
పెరుగుదల

-
el jacint
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
la gespa
పచ్చిక బయలు

-
el lliri
లిల్లీ పుష్పము

-
la llinosa
అవిశ విత్తులు

-
el bolet
పుట్టగొడుగు

-
l'olivera
ఆలివ్ చెట్టు

-
la palmera
పామ్ చెట్టు

-
el pensament
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
el préssec
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
la planta
మొక్క

-
la rosella
గసగసాలు

-
l'arrel
వేరు

-
la rosa
గులాబీ

-
la llavor
విత్తనం

-
el lliri de neu
మంచుబిందువు

-
el gira-sol
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
l'espina
ముల్లు

-
el tronc
మొండెము

-
la tulipa
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
el lliri d'aigua
నీటి కలువ

-
el blat
గోధుమలు