కళలు     
Arts

-

l'aplaudiment +

ప్రశంస

-

l'art +

కళ

-

la reverència +

విల్లు

-

el pinzell +

బ్రష్

-

el llibre per pintar +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

la balladora +

నర్తకి

-

el dibuix +

డ్రాయింగ్

-

la galeria +

గ్యాలరీ

-

la vidriera +

గాజు కిటికీ

-

el graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

l'artesania +

హస్తకళ

-

el mosaic +

మొజాయిక్

-

el mural +

కుడ్య చిత్రము

-

el museu +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

la representació +

పనితీరు

-

el dibuix +

బొమ్మ

-

el poema +

పద్యము

-

l'escultura +

శిల్పము

-

la cançó +

పాట

-

l'estàtua +

ప్రతిమ

-

l'aquarel·la +

నీటి రంగు

-
l'aplaudiment
ప్రశంస

-
l'art
కళ

-
la reverència
విల్లు

-
el pinzell
బ్రష్

-
el llibre per pintar
కలరింగ్ పుస్తకము

-
la balladora
నర్తకి

-
el dibuix
డ్రాయింగ్

-
la galeria
గ్యాలరీ

-
la vidriera
గాజు కిటికీ

-
el graffiti
గ్రాఫిటీ

-
l'artesania
హస్తకళ

-
el mosaic
మొజాయిక్

-
el mural
కుడ్య చిత్రము

-
el museu
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
la representació
పనితీరు

-
el dibuix
బొమ్మ

-
el poema
పద్యము

-
l'escultura
శిల్పము

-
la cançó
పాట

-
l'estàtua
ప్రతిమ

-
l'aquarel·la
నీటి రంగు