వాతావరణము     
Temps

-

el baròmetre +

భారమితి

-

el núvol +

మేఘము

-

el fred +

చల్లని

-

la lluna creixent +

చంద్రవంక

-

la foscor +

చీకటి

-

la sequera +

కరువు

-

la terra +

భూమి

-

la boira +

పొగమంచు

-

la gelada +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

el gel +

ధృవప్రాంతము

-

la calor +

ఉష్ణము

-

l'huracà +

సుడిగాలి

-

el caramell +

ఐసికల్

-

el llampec +

మెఱుపు

-

el meteor +

ఉల్కాపాతం

-

la lluna +

చంద్రుడు

-

l'arc de Sant Martí +

హరివిల్లు

-

la gota +

వర్షపు బిందువు

-

la neu +

మంచు

-

el floc de neu +

స్నోఫ్లేక్

-

el ninot de neu +

మంచు మనిషి

-

l'estrella +

నక్షత్రం

-

la tempesta +

తుఫాను

-

la maror ciclònica +

తుఫాను వేగము

-

el sol +

సూర్యుడు

-

el raig de sol +

సూర్యకిరణము

-

la posta de sol +

సూర్యాస్తమయము

-

el termòmetre +

ఉష్ణమాని

-

la tempesta elèctrica +

ఉరుము

-

el crepuscle +

కను చీకటి

-

el temps +

వాతావరణము

-

la humitat +

తడి పరిస్థితులు

-

el vent +

గాలి

-
el baròmetre
భారమితి

-
el núvol
మేఘము

-
el fred
చల్లని

-
la lluna creixent
చంద్రవంక

-
la foscor
చీకటి

-
la sequera
కరువు

-
la terra
భూమి

-
la boira
పొగమంచు

-
la gelada
గడ్డకట్టిన మంచు

-
el gel
ధృవప్రాంతము

-
la calor
ఉష్ణము

-
l'huracà
సుడిగాలి

-
el caramell
ఐసికల్

-
el llampec
మెఱుపు

-
el meteor
ఉల్కాపాతం

-
la lluna
చంద్రుడు

-
l'arc de Sant Martí
హరివిల్లు

-
la gota
వర్షపు బిందువు

-
la neu
మంచు

-
el floc de neu
స్నోఫ్లేక్

-
el ninot de neu
మంచు మనిషి

-
l'estrella
నక్షత్రం

-
la tempesta
తుఫాను

-
la maror ciclònica
తుఫాను వేగము

-
el sol
సూర్యుడు

-
el raig de sol
సూర్యకిరణము

-
la posta de sol
సూర్యాస్తమయము

-
el termòmetre
ఉష్ణమాని

-
la tempesta elèctrica
ఉరుము

-
el crepuscle
కను చీకటి

-
el temps
వాతావరణము

-
la humitat
తడి పరిస్థితులు

-
el vent
గాలి