కళాత్మకత     
Arquitectura

-

l'arquitectura +

శిల్పకళ

-

la sorra +

కార్యక్షేత్రం

-

el graner +

గాదె

-

el barroc +

శిల్పకళాశైలి

-

el bloc +

బ్లాకు

-

la casa de maons +

ఇటుకల ఇల్లు

-

el pont +

వంతెన

-

l'edifici +

భవనము

-

el castell +

కోట

-

la catedral +

కేథడ్రాల్

-

la columna +

కాలమ్

-

les obres +

నిర్మాణ స్థలం

-

la cúpula +

గుమ్మటపు కప్పు

-

la façana +

ప్రవేశద్వారం

-

l'estadi de futbol +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

la fortalesa +

కోట

-

el frontó +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

la porta +

ప్రవేశద్వారము

-

la casa d'entramat de fusta +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

el far +

లైట్ హౌస్

-

el monument +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

la mesquita +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

l'obelisc +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

l'edifici d'oficines +

కార్యాలయ భవనము

-

el sostre +

ఇంటి పైకప్పు

-

la ruïna +

శిథిలము

-

la bastida +

మంచె

-

el gratacel +

ఆకాశహర్మం

-

el pont penjant +

వేలాడే వంతెన

-

la rajola +

చదరపు పెంకు

-
l'arquitectura
శిల్పకళ

-
la sorra
కార్యక్షేత్రం

-
el graner
గాదె

-
el barroc
శిల్పకళాశైలి

-
el bloc
బ్లాకు

-
la casa de maons
ఇటుకల ఇల్లు

-
el pont
వంతెన

-
l'edifici
భవనము

-
el castell
కోట

-
la catedral
కేథడ్రాల్

-
la columna
కాలమ్

-
les obres
నిర్మాణ స్థలం

-
la cúpula
గుమ్మటపు కప్పు

-
la façana
ప్రవేశద్వారం

-
l'estadi de futbol
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
la fortalesa
కోట

-
el frontó
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
la porta
ప్రవేశద్వారము

-
la casa d'entramat de fusta
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
el far
లైట్ హౌస్

-
el monument
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
la mesquita
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
l'obelisc
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
l'edifici d'oficines
కార్యాలయ భవనము

-
el sostre
ఇంటి పైకప్పు

-
la ruïna
శిథిలము

-
la bastida
మంచె

-
el gratacel
ఆకాశహర్మం

-
el pont penjant
వేలాడే వంతెన

-
la rajola
చదరపు పెంకు