పర్యావరణము     
Ambient

-

l'agricultura +

వ్యవసాయము

-

la contaminació de l'aire +

వాయు కాలుష్యము

-

el formiguer +

చీమల పుట్ట

-

el canal +

కాలువ

-

la costa +

సముద్ర తీరము

-

el continent +

ఖండము

-

el rierol +

చిన్న సముద్ర పాయ

-

la presa +

ఆనకట్ట

-

el desert +

ఎడారి

-

la duna +

ఇసుకమేట

-

el camp +

క్షేత్రము

-

el bosc +

అడవి

-

la glacera +

హిమానీనదము

-

la landa +

బీడు భూమి

-

l'illa +

ద్వీపము

-

la selva +

అడవి

-

el paisatge +

ప్రకృతి దృశ్యం

-

les muntanyes +

పర్వతాలు

-

el parc natural +

ప్రకృతి వనము

-

el cim +

శిఖరము

-

la pila +

కుప్ప

-

la marxa de protesta +

నిరసన ర్యాలీ

-

el reciclatge +

రీసైక్లింగ్

-

el mar +

సముద్రము

-

el fum +

పొగ

-

la vinya +

వైన్ యార్డ్

-

el volcà +

అగ్నిపర్వతము

-

els residus +

వ్యర్థపదార్థము

-

el nivell d'aigua +

నీటి మట్టము

-
l'agricultura
వ్యవసాయము

-
la contaminació de l'aire
వాయు కాలుష్యము

-
el formiguer
చీమల పుట్ట

-
el canal
కాలువ

-
la costa
సముద్ర తీరము

-
el continent
ఖండము

-
el rierol
చిన్న సముద్ర పాయ

-
la presa
ఆనకట్ట

-
el desert
ఎడారి

-
la duna
ఇసుకమేట

-
el camp
క్షేత్రము

-
el bosc
అడవి

-
la glacera
హిమానీనదము

-
la landa
బీడు భూమి

-
l'illa
ద్వీపము

-
la selva
అడవి

-
el paisatge
ప్రకృతి దృశ్యం

-
les muntanyes
పర్వతాలు

-
el parc natural
ప్రకృతి వనము

-
el cim
శిఖరము

-
la pila
కుప్ప

-
la marxa de protesta
నిరసన ర్యాలీ

-
el reciclatge
రీసైక్లింగ్

-
el mar
సముద్రము

-
el fum
పొగ

-
la vinya
వైన్ యార్డ్

-
el volcà
అగ్నిపర్వతము

-
els residus
వ్యర్థపదార్థము

-
el nivell d'aigua
నీటి మట్టము