సైన్యము     
Armáda

-

letadlová loď +

విమాన వాహక నౌక

-

munice +

మందు సామగ్రి సరఫరా

-

brnění +

కవచం

-

armáda +

సైన్యము

-

zatčení +

అరెస్టు

-

atomová bomba +

అణు బాంబు

-

útok +

దాడి

-

ostnatý drát +

ముండ్లతీగ

-

výbuch +

పేలుడు

-

bomba +

బాంబు

-

dělo +

ఫిరంగి

-

náboj +

క్యార్ట్రిడ్జ్

-

erb +

ఆయుధాల కోటు

-

obrana +

రక్షణ

-

ničení +

విధ్వంసం

-

boj +

పోరు

-

stíhací bombardér +

యోధుడు-బాంబు వేయువాడు

-

plynová maska +

గాలిఆడు ముఖ తొడుగు

-

stráž +

గార్డు

-

ruční granát +

చేతి గ్రెనేడ్

-

pouta +

చేతిసంకెళ్లు

-

přilba +

ఇనుపటోపి

-

pochod +

నిదానంగా నడుచు

-

medaile +

పతకము

-

armáda +

సైనిక

-

námořnictvo +

నావికా దళము

-

mír +

శాంతి

-

pilot +

విమాన చోదకుడు

-

pistole +

పిస్టలు

-

revolver +

రివాల్వర్

-

puška +

తుపాకీ

-

raketa +

రాకెట్టు

-

střelec +

విలుకాడు

-

výstřel +

దెబ్బ

-

voják +

సైనికుడు

-

ponorka +

జలాంతర్గామి

-

monitorování +

నిఘా

-

meč +

కత్తి

-

tank +

ట్యాంక్

-

uniforma +

ఏకరూప

-

vítězství +

విజయము

-

vítěz +

విజేత

-
letadlová loď
విమాన వాహక నౌక

-
munice
మందు సామగ్రి సరఫరా

-
brnění
కవచం

-
armáda
సైన్యము

-
zatčení
అరెస్టు

-
atomová bomba
అణు బాంబు

-
útok
దాడి

-
ostnatý drát
ముండ్లతీగ

-
výbuch
పేలుడు

-
bomba
బాంబు

-
dělo
ఫిరంగి

-
náboj
క్యార్ట్రిడ్జ్

-
erb
ఆయుధాల కోటు

-
obrana
రక్షణ

-
ničení
విధ్వంసం

-
boj
పోరు

-
stíhací bombardér
యోధుడు-బాంబు వేయువాడు

-
plynová maska
గాలిఆడు ముఖ తొడుగు

-
stráž
గార్డు

-
ruční granát
చేతి గ్రెనేడ్

-
pouta
చేతిసంకెళ్లు

-
přilba
ఇనుపటోపి

-
pochod
నిదానంగా నడుచు

-
medaile
పతకము

-
armáda
సైనిక

-
námořnictvo
నావికా దళము

-
mír
శాంతి

-
pilot
విమాన చోదకుడు

-
pistole
పిస్టలు

-
revolver
రివాల్వర్

-
puška
తుపాకీ

-
raketa
రాకెట్టు

-
střelec
విలుకాడు

-
výstřel
దెబ్బ

-
voják
సైనికుడు

-
ponorka
జలాంతర్గామి

-
monitorování
నిఘా

-
meč
కత్తి

-
tank
ట్యాంక్

-
uniforma
ఏకరూప

-
vítězství
విజయము

-
vítěz
విజేత