సామాను     
Nábytek

-

křeslo +

చేతులకుర్చీ

-

postel +

పరుపు

-

lůžkoviny +

పరుపు సామగ్రి

-

knihovna +

పుస్తకములు ఉంచు అర

-

koberec +

తివాచీ

-

židle +

కుర్చీ

-

komoda +

సొరుగుల అర

-

kolébka +

ఊయల

-

skříň +

అల్మరా

-

závěs +

తెర

-

záclona +

పరదా

-

psací stůl +

ఒక బల్ల

-

ventilátor +

ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-

podložka +

చాప

-

dětská ohrádka +

ఆట కలము

-

houpací křeslo +

రాకింగ్ కుర్చీ

-

trezor +

భద్రమైన

-

sedačka +

సీటు

-

police +

అర

-

odkládací stolek +

ప్రక్క మేజా

-

pohovka +

సోఫా

-

stolička +

బల్ల/పీట

-

stůl +

మేజా బల్ల

-

stolní lampa +

మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-

odpadkový koš +

చెత్తకాగితాల బుట్ట

-
křeslo
చేతులకుర్చీ

-
postel
పరుపు

-
lůžkoviny
పరుపు సామగ్రి

-
knihovna
పుస్తకములు ఉంచు అర

-
koberec
తివాచీ

-
židle
కుర్చీ

-
komoda
సొరుగుల అర

-
kolébka
ఊయల

-
skříň
అల్మరా

-
závěs
తెర

-
záclona
పరదా

-
psací stůl
ఒక బల్ల

-
ventilátor
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-
podložka
చాప

-
dětská ohrádka
ఆట కలము

-
houpací křeslo
రాకింగ్ కుర్చీ

-
trezor
భద్రమైన

-
sedačka
సీటు

-
police
అర

-
odkládací stolek
ప్రక్క మేజా

-
pohovka
సోఫా

-
stolička
బల్ల/పీట

-
stůl
మేజా బల్ల

-
stolní lampa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-
odpadkový koš
చెత్తకాగితాల బుట్ట