మొక్కలు     
Rostliny

-

bambus +

వెదురు

-

květ +

పూయు

-

kytice +

పువ్వుల గుత్తి

-

větev +

శాఖ

-

pupen +

మొగ్గ

-

kaktus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

jetel +

విలాసవంతమైన

-

šiška +

శంఖు ఆకారం

-

chrpa +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

krokus +

కుంకుమ పువ్వు

-

narcis +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

sedmikráska +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

pampeliška +

డాండెలైన్

-

květina +

పువ్వు

-

listí +

దళములు

-

obilí +

ధాన్యము

-

tráva +

గడ్డి

-

růst +

పెరుగుదల

-

hyacint +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

trávník +

పచ్చిక బయలు

-

lilie +

లిల్లీ పుష్పము

-

lněné semínko +

అవిశ విత్తులు

-

houba +

పుట్టగొడుగు

-

olivovník +

ఆలివ్ చెట్టు

-

palma +

పామ్ చెట్టు

-

maceška +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

broskvoň +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

rostlina +

మొక్క

-

mák +

గసగసాలు

-

kořen +

వేరు

-

růže +

గులాబీ

-

semeno +

విత్తనం

-

sněženka +

మంచుబిందువు

-

slunečnice +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

trn +

ముల్లు

-

kmen +

మొండెము

-

tulipán +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

leknín +

నీటి కలువ

-

pšenice +

గోధుమలు

-
bambus
వెదురు

-
květ
పూయు

-
kytice
పువ్వుల గుత్తి

-
větev
శాఖ

-
pupen
మొగ్గ

-
kaktus
బ్రహ్మ జెముడు

-
jetel
విలాసవంతమైన

-
šiška
శంఖు ఆకారం

-
chrpa
కార్న్ ఫ్లవర్

-
krokus
కుంకుమ పువ్వు

-
narcis
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
sedmikráska
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
pampeliška
డాండెలైన్

-
květina
పువ్వు

-
listí
దళములు

-
obilí
ధాన్యము

-
tráva
గడ్డి

-
růst
పెరుగుదల

-
hyacint
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
trávník
పచ్చిక బయలు

-
lilie
లిల్లీ పుష్పము

-
lněné semínko
అవిశ విత్తులు

-
houba
పుట్టగొడుగు

-
olivovník
ఆలివ్ చెట్టు

-
palma
పామ్ చెట్టు

-
maceška
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
broskvoň
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
rostlina
మొక్క

-
mák
గసగసాలు

-
kořen
వేరు

-
růže
గులాబీ

-
semeno
విత్తనం

-
sněženka
మంచుబిందువు

-
slunečnice
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
trn
ముల్లు

-
kmen
మొండెము

-
tulipán
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
leknín
నీటి కలువ

-
pšenice
గోధుమలు