సారాంశ నిబంధనలు     
Abstraktní pojmy

-

administrativa +

పరిపాలన

-

reklama +

ప్రకటనలు

-

šipka +

బాణము

-

zákaz +

నిషేధము

-

kariéra +

కెరీర్

-

střed +

కేంద్రము

-

volba +

ఎంపిక

-

spolupráce +

సహకారము

-

barva +

రంగు

-

kontakt +

పరిచయము

-

nebezpečí +

అపాయము

-

vyznání lásky +

ప్రేమ ప్రకటన

-

úpadek +

తిరోగమనము

-

definice +

నిర్వచనము

-

rozdíl +

వ్యత్యాసము

-

obtíž +

కష్టము

-

směr +

దిశ

-

objev +

ఆవిష్కరణ

-

nepořádek +

రుగ్మత

-

vzdálenost +

దూరము

-

vzdálenost +

దూరము

-

rozmanitost +

వైవిధ్యము

-

snaha +

కృషి

-

průzkum +

తరచి చూచుట

-

pád +

పతనము

-

síla +

శక్తి

-

vůně +

పరిమళము

-

svoboda +

స్వాతంత్ర్యము

-

duch +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

polovina +

సగము

-

výška +

ఎత్తు

-

pomoc +

సహాయము

-

skrýš +

దాగుకొను చోటు

-

vlast +

స్వదేశము

-

hygiena +

పారిశుధ్యము

-

nápad / myšlenka +

ఆలోచన

-

iluze +

భ్రమ

-

představivost +

ఊహాగానము

-

inteligence +

గూఢచార

-

pozvánka +

ఆహ్వానము

-

spravedlnost +

న్యాయము

-

světlo +

కాంతి

-

pohled +

చూపు

-

ztráta +

నష్టము

-

zvětšení +

పెద్దదిగా చేయుట

-

chyba +

పొరపాటు

-

vražda +

హత్య

-

národ +

జాతి, దేశము

-

novinka +

నూతనత్వము

-

možnost +

ఐచ్ఛికము

-

trpělivost +

ఓపికపట్టడము

-

plánování +

ప్రణాళిక

-

problém +

సమస్య

-

ochrana +

రక్షణ

-

odraz +

ప్రతిబింబించు

-

republika +

గణతంత్రరాజ్యము

-

riziko +

ప్రమాదము

-

bezpečnost +

భద్రత

-

tajemství +

రహస్యము

-

pohlaví +

శృంగారము

-

stín +

నీడ

-

velikost +

పరిమాణము

-

solidarita +

ఐకమత్యము

-

úspěch +

విజయము

-

podpora +

మద్దతు

-

tradice +

సంప్రదాయము

-

hmotnost +

బరువు

-
administrativa
పరిపాలన

-
reklama
ప్రకటనలు

-
šipka
బాణము

-
zákaz
నిషేధము

-
kariéra
కెరీర్

-
střed
కేంద్రము

-
volba
ఎంపిక

-
spolupráce
సహకారము

-
barva
రంగు

-
kontakt
పరిచయము

-
nebezpečí
అపాయము

-
vyznání lásky
ప్రేమ ప్రకటన

-
úpadek
తిరోగమనము

-
definice
నిర్వచనము

-
rozdíl
వ్యత్యాసము

-
obtíž
కష్టము

-
směr
దిశ

-
objev
ఆవిష్కరణ

-
nepořádek
రుగ్మత

-
vzdálenost
దూరము

-
vzdálenost
దూరము

-
rozmanitost
వైవిధ్యము

-
snaha
కృషి

-
průzkum
తరచి చూచుట

-
pád
పతనము

-
síla
శక్తి

-
vůně
పరిమళము

-
svoboda
స్వాతంత్ర్యము

-
duch
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
polovina
సగము

-
výška
ఎత్తు

-
pomoc
సహాయము

-
skrýš
దాగుకొను చోటు

-
vlast
స్వదేశము

-
hygiena
పారిశుధ్యము

-
nápad / myšlenka
ఆలోచన

-
iluze
భ్రమ

-
představivost
ఊహాగానము

-
inteligence
గూఢచార

-
pozvánka
ఆహ్వానము

-
spravedlnost
న్యాయము

-
světlo
కాంతి

-
pohled
చూపు

-
ztráta
నష్టము

-
zvětšení
పెద్దదిగా చేయుట

-
chyba
పొరపాటు

-
vražda
హత్య

-
národ
జాతి, దేశము

-
novinka
నూతనత్వము

-
možnost
ఐచ్ఛికము

-
trpělivost
ఓపికపట్టడము

-
plánování
ప్రణాళిక

-
problém
సమస్య

-
ochrana
రక్షణ

-
odraz
ప్రతిబింబించు

-
republika
గణతంత్రరాజ్యము

-
riziko
ప్రమాదము

-
bezpečnost
భద్రత

-
tajemství
రహస్యము

-
pohlaví
శృంగారము

-
stín
నీడ

-
velikost
పరిమాణము

-
solidarita
ఐకమత్యము

-
úspěch
విజయము

-
podpora
మద్దతు

-
tradice
సంప్రదాయము

-
hmotnost
బరువు