సామగ్రి     
Materiály

-

mosaz

ఇత్తడి

-

cement

సిమెంటు

-

keramika

పింగాణీ

-

hadřík / látka

వస్త్రము

-

látka

వస్త్రము

-

bavlna

ప్రత్తి

-

krystal

స్ఫటికము

-

špína

మురికి

-

lepidlo

జిగురు

-

kůže

బాగు చేసిన తోలు

-

kov

లోహము

-

olej

చమురు

-

prášek

పొడి

-

sůl

ఉప్పు

-

písek

ఇసుక

-

šrot

చెత్త

-

stříbro

వెండి

-

kámen

రాయి

-

sláma

తృణము

-

dřevo

కొయ్య

-

vlna

ఉన్ని

-
mosaz
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
keramika
పింగాణీ

-
hadřík / látka
వస్త్రము

-
látka
వస్త్రము

-
bavlna
ప్రత్తి

-
krystal
స్ఫటికము

-
špína
మురికి

-
lepidlo
జిగురు

-
kůže
బాగు చేసిన తోలు

-
kov
లోహము

-
olej
చమురు

-
prášek
పొడి

-
sůl
ఉప్పు

-
písek
ఇసుక

-
šrot
చెత్త

-
stříbro
వెండి

-
kámen
రాయి

-
sláma
తృణము

-
dřevo
కొయ్య

-
vlna
ఉన్ని