సామగ్రి     
Materiály

-

mosaz +

ఇత్తడి

-

cement +

సిమెంటు

-

keramika +

పింగాణీ

-

hadřík / látka +

వస్త్రము

-

látka +

వస్త్రము

-

bavlna +

ప్రత్తి

-

krystal +

స్ఫటికము

-

špína +

మురికి

-

lepidlo +

జిగురు

-

kůže +

బాగు చేసిన తోలు

-

kov +

లోహము

-

olej +

చమురు

-

prášek +

పొడి

-

sůl +

ఉప్పు

-

písek +

ఇసుక

-

šrot +

చెత్త

-

stříbro +

వెండి

-

kámen +

రాయి

-

sláma +

తృణము

-

dřevo +

కొయ్య

-

vlna +

ఉన్ని

-
mosaz
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
keramika
పింగాణీ

-
hadřík / látka
వస్త్రము

-
látka
వస్త్రము

-
bavlna
ప్రత్తి

-
krystal
స్ఫటికము

-
špína
మురికి

-
lepidlo
జిగురు

-
kůže
బాగు చేసిన తోలు

-
kov
లోహము

-
olej
చమురు

-
prášek
పొడి

-
sůl
ఉప్పు

-
písek
ఇసుక

-
šrot
చెత్త

-
stříbro
వెండి

-
kámen
రాయి

-
sláma
తృణము

-
dřevo
కొయ్య

-
vlna
ఉన్ని