వాతావరణము     
Počasí

-

tlakoměr / barometr +

భారమితి

-

mrak +

మేఘము

-

zima +

చల్లని

-

srpek měsíce +

చంద్రవంక

-

tma +

చీకటి

-

sucho +

కరువు

-

zeměkoule +

భూమి

-

mlha +

పొగమంచు

-

mráz +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

náledí +

ధృవప్రాంతము

-

teplo +

ఉష్ణము

-

hurikán +

సుడిగాలి

-

rampouch +

ఐసికల్

-

blesk +

మెఱుపు

-

meteor +

ఉల్కాపాతం

-

měsíc +

చంద్రుడు

-

duha +

హరివిల్లు

-

dešťová kapka +

వర్షపు బిందువు

-

sníh +

మంచు

-

sněhová vločka +

స్నోఫ్లేక్

-

sněhulák +

మంచు మనిషి

-

hvězda +

నక్షత్రం

-

bouře +

తుఫాను

-

přílivová vlna +

తుఫాను వేగము

-

slunce +

సూర్యుడు

-

sluneční paprsek +

సూర్యకిరణము

-

západ slunce +

సూర్యాస్తమయము

-

teploměr +

ఉష్ణమాని

-

bouřka +

ఉరుము

-

soumrak +

కను చీకటి

-

počasí +

వాతావరణము

-

vlhko +

తడి పరిస్థితులు

-

vítr +

గాలి

-
tlakoměr / barometr
భారమితి

-
mrak
మేఘము

-
zima
చల్లని

-
srpek měsíce
చంద్రవంక

-
tma
చీకటి

-
sucho
కరువు

-
zeměkoule
భూమి

-
mlha
పొగమంచు

-
mráz
గడ్డకట్టిన మంచు

-
náledí
ధృవప్రాంతము

-
teplo
ఉష్ణము

-
hurikán
సుడిగాలి

-
rampouch
ఐసికల్

-
blesk
మెఱుపు

-
meteor
ఉల్కాపాతం

-
měsíc
చంద్రుడు

-
duha
హరివిల్లు

-
dešťová kapka
వర్షపు బిందువు

-
sníh
మంచు

-
sněhová vločka
స్నోఫ్లేక్

-
sněhulák
మంచు మనిషి

-
hvězda
నక్షత్రం

-
bouře
తుఫాను

-
přílivová vlna
తుఫాను వేగము

-
slunce
సూర్యుడు

-
sluneční paprsek
సూర్యకిరణము

-
západ slunce
సూర్యాస్తమయము

-
teploměr
ఉష్ణమాని

-
bouřka
ఉరుము

-
soumrak
కను చీకటి

-
počasí
వాతావరణము

-
vlhko
తడి పరిస్థితులు

-
vítr
గాలి