కొనుగోలు     
Nakupování

-

pekárna

బేకరీ

-

čárový kód

బార్ కోడ్

-

knihkupectví

పుస్తకాల దుకాణము

-

kavárna

కాఫీ హోటల్

-

drogerie

మందుల దుకాణము

-

čistírna

డ్రై క్లీనర్

-

květinářství

పూల దుకాణము

-

dárek

బహుమతి

-

trh

విపణి

-

tržnice

మార్కెట్ హాలు

-

novinový stánek

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

lékárna

ఔషధ శాల

-

pošta

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

obchod s keramikou

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

výprodej

అమ్మకము

-

obchod

దుకాణము

-

nákup

కొనుగోలు

-

nákupní taška

కొనుగోలు సంచీ

-

nákupní košík

కొనుగోలు బుట్ట

-

nákupní vozík

కొనుగోలు కార్ట్

-

cesta na nákup

కొనుగోలు పర్యటన

-
pekárna
బేకరీ

-
čárový kód
బార్ కోడ్

-
knihkupectví
పుస్తకాల దుకాణము

-
kavárna
కాఫీ హోటల్

-
drogerie
మందుల దుకాణము

-
čistírna
డ్రై క్లీనర్

-
květinářství
పూల దుకాణము

-
dárek
బహుమతి

-
trh
విపణి

-
tržnice
మార్కెట్ హాలు

-
novinový stánek
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
lékárna
ఔషధ శాల

-
pošta
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
obchod s keramikou
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
výprodej
అమ్మకము

-
obchod
దుకాణము

-
nákup
కొనుగోలు

-
nákupní taška
కొనుగోలు సంచీ

-
nákupní košík
కొనుగోలు బుట్ట

-
nákupní vozík
కొనుగోలు కార్ట్

-
cesta na nákup
కొనుగోలు పర్యటన