పెద్ద జంతువులు     
Velká zvířata

-

aligátor +

పెద్ద మొసలి

-

parohy +

దుప్పి కొమ్ములు

-

pavián +

బబూన్

-

medvěd +

ఎలుగుబంటి

-

buvol +

గేదె

-

velbloud +

ఒంటె

-

gepard +

చిరుత

-

kráva +

గోవు

-

krokodýl +

మొసలి

-

dinosaurus +

డైనోసార్

-

osel +

గాడిద

-

drak +

డ్రాగన్

-

slon +

ఏనుగు

-

žirafa +

జిరాఫీ

-

gorila +

గొరిల్లా

-

hroch +

హిప్పో

-

kůň +

గుర్రము

-

klokan +

కంగారూ

-

leopard +

చిఱుతపులి

-

lev +

సింహము

-

lama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

rys +

శివంగి

-

netvor +

భూతము

-

los +

దుప్పి

-

pštros +

నిప్పుకోడి

-

panda +

పెద్ద జంతువు

-

prase +

పంది

-

lední medvěd +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma +

చిరుతపులి

-

nosorožec +

రైనో

-

jelen +

మగ జింక

-

tygr +

పులి

-

mrož +

నీటి గుర్రము

-

divoký kůň +

అడవి గుర్రం

-

zebra +

చారల గుర్రము

-
aligátor
పెద్ద మొసలి

-
parohy
దుప్పి కొమ్ములు

-
pavián
బబూన్

-
medvěd
ఎలుగుబంటి

-
buvol
గేదె

-
velbloud
ఒంటె

-
gepard
చిరుత

-
kráva
గోవు

-
krokodýl
మొసలి

-
dinosaurus
డైనోసార్

-
osel
గాడిద

-
drak
డ్రాగన్

-
slon
ఏనుగు

-
žirafa
జిరాఫీ

-
gorila
గొరిల్లా

-
hroch
హిప్పో

-
kůň
గుర్రము

-
klokan
కంగారూ

-
leopard
చిఱుతపులి

-
lev
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
rys
శివంగి

-
netvor
భూతము

-
los
దుప్పి

-
pštros
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
prase
పంది

-
lední medvěd
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
nosorožec
రైనో

-
jelen
మగ జింక

-
tygr
పులి

-
mrož
నీటి గుర్రము

-
divoký kůň
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము