చిన్న జంతువులు     
Malá zvířata

-

mravenec +

చీమ

-

brouk +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

pták +

పక్షి

-

ptačí klec +

పక్షి పంజరం

-

ptačí budka +

పక్షి గూడు

-

čmelák +

బంబుల్ ఈగ

-

motýl +

సీతాకోకచిలుక

-

housenka +

గొంగళి పురుగు

-

stonožka +

శతపాదులు

-

krab +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

moucha +

ఈగ

-

žába +

కప్ప

-

zlatá rybka +

బంగారు చేప

-

kobylka +

మిడత

-

morče +

గినియా పంది

-

křeček +

సీమ ఎలుక

-

ježek +

ముళ్ల పంది

-

kolibřík +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

leguán +

ఉడుము

-

hmyz +

కీటకము

-

medúza +

జెల్లీ చేప

-

kotě +

పిల్లి పిల్ల

-

beruška +

నల్లి

-

ještěrka +

బల్లి

-

veš +

పేను

-

svišť +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

komár +

దోమ

-

myš +

ఎలుక

-

ústřice +

ఆయిస్టర్

-

škorpión +

తేలు

-

mořský koník +

సముద్రపు గుర్రము

-

mušle +

గుల్ల

-

kreveta +

రొయ్య చేప

-

pavouk +

సాలీడు

-

pavučina +

సాలీడు జాలము

-

hvězdice +

తార చేప

-

vosa +

కందిరీగ

-
mravenec
చీమ

-
brouk
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
pták
పక్షి

-
ptačí klec
పక్షి పంజరం

-
ptačí budka
పక్షి గూడు

-
čmelák
బంబుల్ ఈగ

-
motýl
సీతాకోకచిలుక

-
housenka
గొంగళి పురుగు

-
stonožka
శతపాదులు

-
krab
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
moucha
ఈగ

-
žába
కప్ప

-
zlatá rybka
బంగారు చేప

-
kobylka
మిడత

-
morče
గినియా పంది

-
křeček
సీమ ఎలుక

-
ježek
ముళ్ల పంది

-
kolibřík
హమ్మింగ్ పక్షి

-
leguán
ఉడుము

-
hmyz
కీటకము

-
medúza
జెల్లీ చేప

-
kotě
పిల్లి పిల్ల

-
beruška
నల్లి

-
ještěrka
బల్లి

-
veš
పేను

-
svišť
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
komár
దోమ

-
myš
ఎలుక

-
ústřice
ఆయిస్టర్

-
škorpión
తేలు

-
mořský koník
సముద్రపు గుర్రము

-
mušle
గుల్ల

-
kreveta
రొయ్య చేప

-
pavouk
సాలీడు

-
pavučina
సాలీడు జాలము

-
hvězdice
తార చేప

-
vosa
కందిరీగ