భావాలు     
Følelser

-

kærligheden +

అభిమానం

-

vreden +

కోపము

-

kedsomheden +

విసుగు

-

selvtilliden +

విశ్వాసము

-

kreativiteten +

సృజనాత్మకత

-

krisen +

సంక్షోభము

-

nysgerrigheden +

తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

-

nederlaget +

ఓటమి

-

depressionen +

అణచి వేయబడిన స్థితి

-

fortvivlelsen +

పూర్తి నిరాశ

-

skuffelsen +

ఆశాభంగం

-

mistilliden +

నమ్మకం లేకుండుట

-

tvivlen +

సందేహము

-

drømmen +

కల

-

trætheden +

ఆయాసము

-

frygten +

భయము

-

kampen +

పోరాటము

-

venskabet +

స్నేహము

-

det sjove +

వినోదము

-

sorgen +

వ్యసనము

-

grimassen +

అపహాస్యము

-

lykken +

ఆనందము

-

håbet +

ఆశ

-

sulten +

ఆకలి

-

interessen +

ఆసక్తి

-

glæden +

సంతోషము

-

kysset +

ముద్దు

-

ensomheden +

ఒంటరితనము

-

kærligheden +

ప్రేమ

-

melankolien +

వ్యసనము

-

stemningen +

మానసిక స్థితి

-

optimismen +

ఆశావాదము

-

panikken +

భీతి

-

rådvildheden +

కలవరము

-

raseriet +

విపరీతమైన కోరిక

-

afvisningen +

నిరాకరణ

-

forholdet +

సంబంధము

-

anmodningen +

అభ్యర్థన

-

skriget +

అరుపు

-

sikkerheden +

భద్రత

-

chokket +

తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

-

smilet +

మందహాసము

-

ømheden +

అపరిపక్వత

-

tanken +

ఆలోచన

-

eftertænksomheden +

ఆలోచనాపరత్వము

-
kærligheden
అభిమానం

-
vreden
కోపము

-
kedsomheden
విసుగు

-
selvtilliden
విశ్వాసము

-
kreativiteten
సృజనాత్మకత

-
krisen
సంక్షోభము

-
nysgerrigheden
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

-
nederlaget
ఓటమి

-
depressionen
అణచి వేయబడిన స్థితి

-
fortvivlelsen
పూర్తి నిరాశ

-
skuffelsen
ఆశాభంగం

-
mistilliden
నమ్మకం లేకుండుట

-
tvivlen
సందేహము

-
drømmen
కల

-
trætheden
ఆయాసము

-
frygten
భయము

-
kampen
పోరాటము

-
venskabet
స్నేహము

-
det sjove
వినోదము

-
sorgen
వ్యసనము

-
grimassen
అపహాస్యము

-
lykken
ఆనందము

-
håbet
ఆశ

-
sulten
ఆకలి

-
interessen
ఆసక్తి

-
glæden
సంతోషము

-
kysset
ముద్దు

-
ensomheden
ఒంటరితనము

-
kærligheden
ప్రేమ

-
melankolien
వ్యసనము

-
stemningen
మానసిక స్థితి

-
optimismen
ఆశావాదము

-
panikken
భీతి

-
rådvildheden
కలవరము

-
raseriet
విపరీతమైన కోరిక

-
afvisningen
నిరాకరణ

-
forholdet
సంబంధము

-
anmodningen
అభ్యర్థన

-
skriget
అరుపు

-
sikkerheden
భద్రత

-
chokket
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

-
smilet
మందహాసము

-
ømheden
అపరిపక్వత

-
tanken
ఆలోచన

-
eftertænksomheden
ఆలోచనాపరత్వము