సామాను     
Møbler

-

lænestolen +

చేతులకుర్చీ

-

sengen +

పరుపు

-

sengetøjet +

పరుపు సామగ్రి

-

boghylden +

పుస్తకములు ఉంచు అర

-

tæppet +

తివాచీ

-

stolen +

కుర్చీ

-

kommoden +

సొరుగుల అర

-

vuggen +

ఊయల

-

skabet +

అల్మరా

-

forhænget +

తెర

-

gardinet +

పరదా

-

skrivebordet +

ఒక బల్ల

-

ventilatoren +

ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-

måtten +

చాప

-

kravlegården +

ఆట కలము

-

gyngestolen +

రాకింగ్ కుర్చీ

-

pengeskabet +

భద్రమైన

-

sædet +

సీటు

-

hylden +

అర

-

sidebordet +

ప్రక్క మేజా

-

sofaen +

సోఫా

-

taburetten +

బల్ల/పీట

-

bordet +

మేజా బల్ల

-

bordlampen +

మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-

papirkurven +

చెత్తకాగితాల బుట్ట

-
lænestolen
చేతులకుర్చీ

-
sengen
పరుపు

-
sengetøjet
పరుపు సామగ్రి

-
boghylden
పుస్తకములు ఉంచు అర

-
tæppet
తివాచీ

-
stolen
కుర్చీ

-
kommoden
సొరుగుల అర

-
vuggen
ఊయల

-
skabet
అల్మరా

-
forhænget
తెర

-
gardinet
పరదా

-
skrivebordet
ఒక బల్ల

-
ventilatoren
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-
måtten
చాప

-
kravlegården
ఆట కలము

-
gyngestolen
రాకింగ్ కుర్చీ

-
pengeskabet
భద్రమైన

-
sædet
సీటు

-
hylden
అర

-
sidebordet
ప్రక్క మేజా

-
sofaen
సోఫా

-
taburetten
బల్ల/పీట

-
bordet
మేజా బల్ల

-
bordlampen
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-
papirkurven
చెత్తకాగితాల బుట్ట