సామగ్రి     
Materialer

-

messingen +

ఇత్తడి

-

cementen +

సిమెంటు

-

keramikken +

పింగాణీ

-

kluden +

వస్త్రము

-

stoffet +

వస్త్రము

-

bomulden +

ప్రత్తి

-

krystallen +

స్ఫటికము

-

snavset +

మురికి

-

limen +

జిగురు

-

læderet +

బాగు చేసిన తోలు

-

metallet +

లోహము

-

olien +

చమురు

-

pulveret +

పొడి

-

salten +

ఉప్పు

-

sandet +

ఇసుక

-

skrottet +

చెత్త

-

sølvet +

వెండి

-

stenen +

రాయి

-

halmen +

తృణము

-

træet +

కొయ్య

-

ulden +

ఉన్ని

-
messingen
ఇత్తడి

-
cementen
సిమెంటు

-
keramikken
పింగాణీ

-
kluden
వస్త్రము

-
stoffet
వస్త్రము

-
bomulden
ప్రత్తి

-
krystallen
స్ఫటికము

-
snavset
మురికి

-
limen
జిగురు

-
læderet
బాగు చేసిన తోలు

-
metallet
లోహము

-
olien
చమురు

-
pulveret
పొడి

-
salten
ఉప్పు

-
sandet
ఇసుక

-
skrottet
చెత్త

-
sølvet
వెండి

-
stenen
రాయి

-
halmen
తృణము

-
træet
కొయ్య

-
ulden
ఉన్ని