కళలు     
Kunst

-

bifaldet +

ప్రశంస

-

kunsten +

కళ

-

bukket +

విల్లు

-

penselen +

బ్రష్

-

malebogen +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

danseren +

నర్తకి

-

tegningen +

డ్రాయింగ్

-

galleriet +

గ్యాలరీ

-

glasvinduet +

గాజు కిటికీ

-

graffitien +

గ్రాఫిటీ

-

kunsthåndværket +

హస్తకళ

-

mosaikken +

మొజాయిక్

-

vægmaleriet +

కుడ్య చిత్రము

-

museet +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

opførelsen +

పనితీరు

-

billedet +

బొమ్మ

-

digtet +

పద్యము

-

skulpturen +

శిల్పము

-

sangen +

పాట

-

statuen +

ప్రతిమ

-

vandfarven +

నీటి రంగు

-
bifaldet
ప్రశంస

-
kunsten
కళ

-
bukket
విల్లు

-
penselen
బ్రష్

-
malebogen
కలరింగ్ పుస్తకము

-
danseren
నర్తకి

-
tegningen
డ్రాయింగ్

-
galleriet
గ్యాలరీ

-
glasvinduet
గాజు కిటికీ

-
graffitien
గ్రాఫిటీ

-
kunsthåndværket
హస్తకళ

-
mosaikken
మొజాయిక్

-
vægmaleriet
కుడ్య చిత్రము

-
museet
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
opførelsen
పనితీరు

-
billedet
బొమ్మ

-
digtet
పద్యము

-
skulpturen
శిల్పము

-
sangen
పాట

-
statuen
ప్రతిమ

-
vandfarven
నీటి రంగు