నగరము     
By

-

lufthavnen

విమానాశ్రయము

-

boligblokken

అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-

banken

బ్యాంకు

-

storbyen

పెద్ద నగరము

-

cykelstien

బైక్ మార్గము

-

bådehavnen

పడవ నౌకాశ్రయము

-

hovedstaden

రాజధాని

-

klokkespillet

గంట మోత

-

kirkegården

స్మశాన వాటిక

-

biografen

సినిమా

-

byen

నగరము

-

bykortet

నగర పటము

-

kriminaliteten

నేరము

-

demonstrationen

ప్రదర్శన

-

messen

స్ఫురద్రూపము

-

brandvæsenet

అగ్నిమాపక సైన్యము

-

springvandet

ఫౌంటెన్

-

skraldet

ఇంటి చెత్త

-

havnen

నౌకాశ్రయము

-

hotellet

హోటల్

-

brandhanen

ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-

vartegnet

గుర్తింపు చిహ్నము

-

postkassen

మెయిల్ బాక్స్

-

nabolaget

ఇరుగు పొరుగు

-

neonlyset

నియాన్ కాంతి

-

natklubben

నైట్ క్లబ్

-

den gamle bydel

పాత పట్టణం

-

operaen

సంగీత నాటకము

-

parken

ఉద్యానవనం

-

parkbænken

పార్క్ బల్ల

-

parkeringspladsen

పార్కింగ్ ప్రదేశము

-

telefonboksen

ఫోన్ బూత్

-

postnummeret

పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-

fængslet

జైలు

-

pubben

అల్పాహారశాల

-

seværdighederne

దర్శనీయ స్థలాలు

-

byens siluet

ఆకాశరేఖ

-

gadelygten

వీధి దీపము

-

turistkontoret

పర్యాటక కార్యాలయము

-

tårnet

గోపురము

-

tunnelen

సొరంగ మార్గము

-

køretøjet

వాహనము

-

landsbyen

గ్రామము

-

vandtårnet

నీటి టవర్

-
lufthavnen
విమానాశ్రయము

-
boligblokken
అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-
banken
బ్యాంకు

-
storbyen
పెద్ద నగరము

-
cykelstien
బైక్ మార్గము

-
bådehavnen
పడవ నౌకాశ్రయము

-
hovedstaden
రాజధాని

-
klokkespillet
గంట మోత

-
kirkegården
స్మశాన వాటిక

-
biografen
సినిమా

-
byen
నగరము

-
bykortet
నగర పటము

-
kriminaliteten
నేరము

-
demonstrationen
ప్రదర్శన

-
messen
స్ఫురద్రూపము

-
brandvæsenet
అగ్నిమాపక సైన్యము

-
springvandet
ఫౌంటెన్

-
skraldet
ఇంటి చెత్త

-
havnen
నౌకాశ్రయము

-
hotellet
హోటల్

-
brandhanen
ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-
vartegnet
గుర్తింపు చిహ్నము

-
postkassen
మెయిల్ బాక్స్

-
nabolaget
ఇరుగు పొరుగు

-
neonlyset
నియాన్ కాంతి

-
natklubben
నైట్ క్లబ్

-
den gamle bydel
పాత పట్టణం

-
operaen
సంగీత నాటకము

-
parken
ఉద్యానవనం

-
parkbænken
పార్క్ బల్ల

-
parkeringspladsen
పార్కింగ్ ప్రదేశము

-
telefonboksen
ఫోన్ బూత్

-
postnummeret
పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-
fængslet
జైలు

-
pubben
అల్పాహారశాల

-
seværdighederne
దర్శనీయ స్థలాలు

-
byens siluet
ఆకాశరేఖ

-
gadelygten
వీధి దీపము

-
turistkontoret
పర్యాటక కార్యాలయము

-
tårnet
గోపురము

-
tunnelen
సొరంగ మార్గము

-
køretøjet
వాహనము

-
landsbyen
గ్రామము

-
vandtårnet
నీటి టవర్