వాతావరణము     
Vejr

-

barometeret

భారమితి

-

skyen

మేఘము

-

kulden

చల్లని

-

halvmånen

చంద్రవంక

-

mørket

చీకటి

-

tørken

కరువు

-

jorden

భూమి

-

tågen

పొగమంచు

-

frosten

గడ్డకట్టిన మంచు

-

de glatte vejbane

ధృవప్రాంతము

-

heden

ఉష్ణము

-

orkanen

సుడిగాలి

-

istappen

ఐసికల్

-

lynet

మెఱుపు

-

meteoren

ఉల్కాపాతం

-

månen

చంద్రుడు

-

regnbuen

హరివిల్లు

-

regndråben

వర్షపు బిందువు

-

sneen

మంచు

-

snefnugget

స్నోఫ్లేక్

-

snemanden

మంచు మనిషి

-

stjernen

నక్షత్రం

-

stormen

తుఫాను

-

stormfloden

తుఫాను వేగము

-

solen

సూర్యుడు

-

solstrålen

సూర్యకిరణము

-

solnedgangen

సూర్యాస్తమయము

-

termometeret

ఉష్ణమాని

-

tordenvejret

ఉరుము

-

skumringen

కను చీకటి

-

vejret

వాతావరణము

-

de våde forhold

తడి పరిస్థితులు

-

vinden

గాలి

-
barometeret
భారమితి

-
skyen
మేఘము

-
kulden
చల్లని

-
halvmånen
చంద్రవంక

-
mørket
చీకటి

-
tørken
కరువు

-
jorden
భూమి

-
tågen
పొగమంచు

-
frosten
గడ్డకట్టిన మంచు

-
de glatte vejbane
ధృవప్రాంతము

-
heden
ఉష్ణము

-
orkanen
సుడిగాలి

-
istappen
ఐసికల్

-
lynet
మెఱుపు

-
meteoren
ఉల్కాపాతం

-
månen
చంద్రుడు

-
regnbuen
హరివిల్లు

-
regndråben
వర్షపు బిందువు

-
sneen
మంచు

-
snefnugget
స్నోఫ్లేక్

-
snemanden
మంచు మనిషి

-
stjernen
నక్షత్రం

-
stormen
తుఫాను

-
stormfloden
తుఫాను వేగము

-
solen
సూర్యుడు

-
solstrålen
సూర్యకిరణము

-
solnedgangen
సూర్యాస్తమయము

-
termometeret
ఉష్ణమాని

-
tordenvejret
ఉరుము

-
skumringen
కను చీకటి

-
vejret
వాతావరణము

-
de våde forhold
తడి పరిస్థితులు

-
vinden
గాలి