కళాత్మకత     
Arkitektur

-

arkitekturen +

శిల్పకళ

-

arenaen +

కార్యక్షేత్రం

-

laden +

గాదె

-

barokken +

శిల్పకళాశైలి

-

byggeklodsen +

బ్లాకు

-

murstenshuset +

ఇటుకల ఇల్లు

-

broen +

వంతెన

-

bygningen +

భవనము

-

slottet +

కోట

-

domkirken +

కేథడ్రాల్

-

søjlen +

కాలమ్

-

byggepladsen +

నిర్మాణ స్థలం

-

kuplen +

గుమ్మటపు కప్పు

-

facaden +

ప్రవేశద్వారం

-

fodbold stadionet +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

fortet +

కోట

-

gavlen +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

porten +

ప్రవేశద్వారము

-

bindingsværkshuset +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

fyret +

లైట్ హౌస్

-

monumentet +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

moskeen +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

obelisken +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

kontorbygningen +

కార్యాలయ భవనము

-

taget +

ఇంటి పైకప్పు

-

ruinen +

శిథిలము

-

stilladset +

మంచె

-

skyskraberen +

ఆకాశహర్మం

-

hængebroen +

వేలాడే వంతెన

-

flisen +

చదరపు పెంకు

-
arkitekturen
శిల్పకళ

-
arenaen
కార్యక్షేత్రం

-
laden
గాదె

-
barokken
శిల్పకళాశైలి

-
byggeklodsen
బ్లాకు

-
murstenshuset
ఇటుకల ఇల్లు

-
broen
వంతెన

-
bygningen
భవనము

-
slottet
కోట

-
domkirken
కేథడ్రాల్

-
søjlen
కాలమ్

-
byggepladsen
నిర్మాణ స్థలం

-
kuplen
గుమ్మటపు కప్పు

-
facaden
ప్రవేశద్వారం

-
fodbold stadionet
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
fortet
కోట

-
gavlen
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
porten
ప్రవేశద్వారము

-
bindingsværkshuset
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
fyret
లైట్ హౌస్

-
monumentet
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
moskeen
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
obelisken
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
kontorbygningen
కార్యాలయ భవనము

-
taget
ఇంటి పైకప్పు

-
ruinen
శిథిలము

-
stilladset
మంచె

-
skyskraberen
ఆకాశహర్మం

-
hængebroen
వేలాడే వంతెన

-
flisen
చదరపు పెంకు