పెద్ద జంతువులు     
Store dyr

-

alligatoren +

పెద్ద మొసలి

-

geviret +

దుప్పి కొమ్ములు

-

bavianen +

బబూన్

-

bjørnen +

ఎలుగుబంటి

-

bøffelen +

గేదె

-

kamelen +

ఒంటె

-

geparden +

చిరుత

-

koen +

గోవు

-

krokodillen +

మొసలి

-

dinosauren +

డైనోసార్

-

æslet +

గాడిద

-

dragen +

డ్రాగన్

-

elefanten +

ఏనుగు

-

giraffen +

జిరాఫీ

-

gorillaen +

గొరిల్లా

-

flodhesten +

హిప్పో

-

hesten +

గుర్రము

-

kænguruen +

కంగారూ

-

leoparden +

చిఱుతపులి

-

løven +

సింహము

-

lamaen +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

lossen +

శివంగి

-

monsteret +

భూతము

-

elgen +

దుప్పి

-

strudsen +

నిప్పుకోడి

-

pandaen +

పెద్ద జంతువు

-

grisen +

పంది

-

isbjørnen +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

pumaen +

చిరుతపులి

-

næsehornet +

రైనో

-

hjorten +

మగ జింక

-

tigeren +

పులి

-

hvalrossen +

నీటి గుర్రము

-

vildhesten +

అడవి గుర్రం

-

zebraen +

చారల గుర్రము

-
alligatoren
పెద్ద మొసలి

-
geviret
దుప్పి కొమ్ములు

-
bavianen
బబూన్

-
bjørnen
ఎలుగుబంటి

-
bøffelen
గేదె

-
kamelen
ఒంటె

-
geparden
చిరుత

-
koen
గోవు

-
krokodillen
మొసలి

-
dinosauren
డైనోసార్

-
æslet
గాడిద

-
dragen
డ్రాగన్

-
elefanten
ఏనుగు

-
giraffen
జిరాఫీ

-
gorillaen
గొరిల్లా

-
flodhesten
హిప్పో

-
hesten
గుర్రము

-
kænguruen
కంగారూ

-
leoparden
చిఱుతపులి

-
løven
సింహము

-
lamaen
ఒక విధమైన ఒంటె

-
lossen
శివంగి

-
monsteret
భూతము

-
elgen
దుప్పి

-
strudsen
నిప్పుకోడి

-
pandaen
పెద్ద జంతువు

-
grisen
పంది

-
isbjørnen
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
pumaen
చిరుతపులి

-
næsehornet
రైనో

-
hjorten
మగ జింక

-
tigeren
పులి

-
hvalrossen
నీటి గుర్రము

-
vildhesten
అడవి గుర్రం

-
zebraen
చారల గుర్రము