పెద్ద జంతువులు     
Store dyr

-

alligatoren

పెద్ద మొసలి

-

geviret

దుప్పి కొమ్ములు

-

bavianen

బబూన్

-

bjørnen

ఎలుగుబంటి

-

bøffelen

గేదె

-

kamelen

ఒంటె

-

geparden

చిరుత

-

koen

గోవు

-

krokodillen

మొసలి

-

dinosauren

డైనోసార్

-

æslet

గాడిద

-

dragen

డ్రాగన్

-

elefanten

ఏనుగు

-

giraffen

జిరాఫీ

-

gorillaen

గొరిల్లా

-

flodhesten

హిప్పో

-

hesten

గుర్రము

-

kænguruen

కంగారూ

-

leoparden

చిఱుతపులి

-

løven

సింహము

-

lamaen

ఒక విధమైన ఒంటె

-

lossen

శివంగి

-

monsteret

భూతము

-

elgen

దుప్పి

-

strudsen

నిప్పుకోడి

-

pandaen

పెద్ద జంతువు

-

grisen

పంది

-

isbjørnen

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

pumaen

చిరుతపులి

-

næsehornet

రైనో

-

hjorten

మగ జింక

-

tigeren

పులి

-

hvalrossen

నీటి గుర్రము

-

vildhesten

అడవి గుర్రం

-

zebraen

చారల గుర్రము

-
alligatoren
పెద్ద మొసలి

-
geviret
దుప్పి కొమ్ములు

-
bavianen
బబూన్

-
bjørnen
ఎలుగుబంటి

-
bøffelen
గేదె

-
kamelen
ఒంటె

-
geparden
చిరుత

-
koen
గోవు

-
krokodillen
మొసలి

-
dinosauren
డైనోసార్

-
æslet
గాడిద

-
dragen
డ్రాగన్

-
elefanten
ఏనుగు

-
giraffen
జిరాఫీ

-
gorillaen
గొరిల్లా

-
flodhesten
హిప్పో

-
hesten
గుర్రము

-
kænguruen
కంగారూ

-
leoparden
చిఱుతపులి

-
løven
సింహము

-
lamaen
ఒక విధమైన ఒంటె

-
lossen
శివంగి

-
monsteret
భూతము

-
elgen
దుప్పి

-
strudsen
నిప్పుకోడి

-
pandaen
పెద్ద జంతువు

-
grisen
పంది

-
isbjørnen
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
pumaen
చిరుతపులి

-
næsehornet
రైనో

-
hjorten
మగ జింక

-
tigeren
పులి

-
hvalrossen
నీటి గుర్రము

-
vildhesten
అడవి గుర్రం

-
zebraen
చారల గుర్రము