మొక్కలు     
Pflanzen

-

der Bambus +

వెదురు

-

die Blüte, n +

పూయు

-

der Blumenstrauß, "e +

పువ్వుల గుత్తి

-

der Zweig, e +

శాఖ

-

die Knospe, n +

మొగ్గ

-

der Kaktus, Kakteen +

బ్రహ్మ జెముడు

-

der Klee +

విలాసవంతమైన

-

der Zapfen, - +

శంఖు ఆకారం

-

die Kornblume, n +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

der Krokus, se +

కుంకుమ పువ్వు

-

die Osterglocke, n +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

die Margerite, n +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

der Löwenzahn +

డాండెలైన్

-

die Blume, n +

పువ్వు

-

das Laub +

దళములు

-

das Getreide +

ధాన్యము

-

das Gras +

గడ్డి

-

das Wachstum +

పెరుగుదల

-

die Hyazinthe, n +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

der Rasen +

పచ్చిక బయలు

-

die Lilie, n +

లిల్లీ పుష్పము

-

der Leinsamen +

అవిశ విత్తులు

-

der Pilz, e +

పుట్టగొడుగు

-

der Olivenbaum, "e +

ఆలివ్ చెట్టు

-

die Palme, n +

పామ్ చెట్టు

-

das Stiefmütterchen, - +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

der Pfirsichbaum, "e +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

die Pflanze, n +

మొక్క

-

der Mohn +

గసగసాలు

-

die Wurzel, n +

వేరు

-

die Rose, n +

గులాబీ

-

der Samen, - +

విత్తనం

-

das Schneeglöckchen, - +

మంచుబిందువు

-

die Sonnenblume, n +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

der Dorn, en +

ముల్లు

-

der Stamm, "e +

మొండెము

-

die Tulpe, n +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

die Seerose, n +

నీటి కలువ

-

der Weizen +

గోధుమలు

-
der Bambus
వెదురు

-
die Blüte, n
పూయు

-
der Blumenstrauß, "e
పువ్వుల గుత్తి

-
der Zweig, e
శాఖ

-
die Knospe, n
మొగ్గ

-
der Kaktus, Kakteen
బ్రహ్మ జెముడు

-
der Klee
విలాసవంతమైన

-
der Zapfen, -
శంఖు ఆకారం

-
die Kornblume, n
కార్న్ ఫ్లవర్

-
der Krokus, se
కుంకుమ పువ్వు

-
die Osterglocke, n
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
die Margerite, n
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
der Löwenzahn
డాండెలైన్

-
die Blume, n
పువ్వు

-
das Laub
దళములు

-
das Getreide
ధాన్యము

-
das Gras
గడ్డి

-
das Wachstum
పెరుగుదల

-
die Hyazinthe, n
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
der Rasen
పచ్చిక బయలు

-
die Lilie, n
లిల్లీ పుష్పము

-
der Leinsamen
అవిశ విత్తులు

-
der Pilz, e
పుట్టగొడుగు

-
der Olivenbaum, "e
ఆలివ్ చెట్టు

-
die Palme, n
పామ్ చెట్టు

-
das Stiefmütterchen, -
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
der Pfirsichbaum, "e
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
die Pflanze, n
మొక్క

-
der Mohn
గసగసాలు

-
die Wurzel, n
వేరు

-
die Rose, n
గులాబీ

-
der Samen, -
విత్తనం

-
das Schneeglöckchen, -
మంచుబిందువు

-
die Sonnenblume, n
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
der Dorn, en
ముల్లు

-
der Stamm, "e
మొండెము

-
die Tulpe, n
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
die Seerose, n
నీటి కలువ

-
der Weizen
గోధుమలు