సామగ్రి     
Materialien

-

das Messing +

ఇత్తడి

-

der Zement +

సిమెంటు

-

die Keramik, en +

పింగాణీ

-

das Tuch, "er +

వస్త్రము

-

der Stoff, e +

వస్త్రము

-

die Baumwolle +

ప్రత్తి

-

das Kristall, e +

స్ఫటికము

-

der Schmutz +

మురికి

-

der Leim +

జిగురు

-

das Leder +

బాగు చేసిన తోలు

-

das Metall, e +

లోహము

-

das Öl, e +

చమురు

-

das Pulver, - +

పొడి

-

das Salz, e +

ఉప్పు

-

der Sand +

ఇసుక

-

der Schrott +

చెత్త

-

das Silber +

వెండి

-

der Stein, e +

రాయి

-

das Stroh +

తృణము

-

das Holz, "er +

కొయ్య

-

die Wolle +

ఉన్ని

-
das Messing
ఇత్తడి

-
der Zement
సిమెంటు

-
die Keramik, en
పింగాణీ

-
das Tuch, "er
వస్త్రము

-
der Stoff, e
వస్త్రము

-
die Baumwolle
ప్రత్తి

-
das Kristall, e
స్ఫటికము

-
der Schmutz
మురికి

-
der Leim
జిగురు

-
das Leder
బాగు చేసిన తోలు

-
das Metall, e
లోహము

-
das Öl, e
చమురు

-
das Pulver, -
పొడి

-
das Salz, e
ఉప్పు

-
der Sand
ఇసుక

-
der Schrott
చెత్త

-
das Silber
వెండి

-
der Stein, e
రాయి

-
das Stroh
తృణము

-
das Holz, "er
కొయ్య

-
die Wolle
ఉన్ని