కారు     
Auto

-

der Luftfilter, - +

గాలి వడపోత

-

die Panne, n +

విచ్ఛిన్నత

-

das Wohnmobil, e +

యాత్రా వాహనము

-

die Autobatterie, n +

కారు బ్యాటరీ

-

der Kindersitz, e +

పిల్లల సీటు

-

der Schaden, " +

హాని

-

der Diesel +

డీజిల్

-

der Auspuff, e +

ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-

der Platten, - +

ఫ్లాట్ టైర్

-

die Tankstelle, n +

గ్యాస్ స్టేషన్

-

der Scheinwerfer, - +

వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-

die Motorhaube, n +

టోపీ

-

der Wagenheber, - +

జాకీ

-

der Reservekanister, - +

జెర్రీ క్యాన్

-

der Schrottplatz, "e +

జంక్ యార్డు

-

das Heck, s +

వెనుక భాగము

-

das Rücklicht, er +

వెనుక లైటు

-

der Rückspiegel, - +

వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-

die Fahrt, en +

సవారీ

-

die Felge, n +

రిమ్ము

-

die Zündkerze, n +

స్పార్క్ ప్లగ్

-

der Tacho, s +

ట్యాకో మీటర్

-

der Strafzettel, - +

టికెట్

-

der Reifen, - +

టైరు

-

der Abschleppdienst, e +

రహదారి సేవ

-

der Oldtimer, - +

పాతకాలపు కారు

-

das Rad, "er +

చక్రము

-
der Luftfilter, -
గాలి వడపోత

-
die Panne, n
విచ్ఛిన్నత

-
das Wohnmobil, e
యాత్రా వాహనము

-
die Autobatterie, n
కారు బ్యాటరీ

-
der Kindersitz, e
పిల్లల సీటు

-
der Schaden, "
హాని

-
der Diesel
డీజిల్

-
der Auspuff, e
ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-
der Platten, -
ఫ్లాట్ టైర్

-
die Tankstelle, n
గ్యాస్ స్టేషన్

-
der Scheinwerfer, -
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-
die Motorhaube, n
టోపీ

-
der Wagenheber, -
జాకీ

-
der Reservekanister, -
జెర్రీ క్యాన్

-
der Schrottplatz, "e
జంక్ యార్డు

-
das Heck, s
వెనుక భాగము

-
das Rücklicht, er
వెనుక లైటు

-
der Rückspiegel, -
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-
die Fahrt, en
సవారీ

-
die Felge, n
రిమ్ము

-
die Zündkerze, n
స్పార్క్ ప్లగ్

-
der Tacho, s
ట్యాకో మీటర్

-
der Strafzettel, -
టికెట్

-
der Reifen, -
టైరు

-
der Abschleppdienst, e
రహదారి సేవ

-
der Oldtimer, -
పాతకాలపు కారు

-
das Rad, "er
చక్రము