కళలు     
Künste

-

der Beifall +

ప్రశంస

-

die Kunst, "e +

కళ

-

die Verbeugung, en +

విల్లు

-

der Pinsel, - +

బ్రష్

-

das Malbuch, "er +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

die Tänzerin, nen +

నర్తకి

-

die Zeichnung, en +

డ్రాయింగ్

-

die Galerie, n +

గ్యాలరీ

-

das Glasfenster, - +

గాజు కిటికీ

-

das Graffiti, s +

గ్రాఫిటీ

-

das Kunsthandwerk, e +

హస్తకళ

-

das Mosaik, en +

మొజాయిక్

-

die Wandmalerei, en +

కుడ్య చిత్రము

-

das Museum, Museen +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

die Aufführung, en +

పనితీరు

-

das Bild, er +

బొమ్మ

-

das Gedicht, e +

పద్యము

-

die Skulptur, en +

శిల్పము

-

das Lied, er +

పాట

-

die Statue, n +

ప్రతిమ

-

die Wasserfarbe, n +

నీటి రంగు

-
der Beifall
ప్రశంస

-
die Kunst, "e
కళ

-
die Verbeugung, en
విల్లు

-
der Pinsel, -
బ్రష్

-
das Malbuch, "er
కలరింగ్ పుస్తకము

-
die Tänzerin, nen
నర్తకి

-
die Zeichnung, en
డ్రాయింగ్

-
die Galerie, n
గ్యాలరీ

-
das Glasfenster, -
గాజు కిటికీ

-
das Graffiti, s
గ్రాఫిటీ

-
das Kunsthandwerk, e
హస్తకళ

-
das Mosaik, en
మొజాయిక్

-
die Wandmalerei, en
కుడ్య చిత్రము

-
das Museum, Museen
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
die Aufführung, en
పనితీరు

-
das Bild, er
బొమ్మ

-
das Gedicht, e
పద్యము

-
die Skulptur, en
శిల్పము

-
das Lied, er
పాట

-
die Statue, n
ప్రతిమ

-
die Wasserfarbe, n
నీటి రంగు