నగరము     
Stadt

-

der Flughafen, "

విమానాశ్రయము

-

das Wohnhaus, "er

అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-

die Bank, "e

బ్యాంకు

-

die Großstadt, "e

పెద్ద నగరము

-

der Radweg, e

బైక్ మార్గము

-

der Bootshafen, "

పడవ నౌకాశ్రయము

-

die Hauptstadt, "e

రాజధాని

-

das Glockenspiel, e

గంట మోత

-

der Friedhof, "e

స్మశాన వాటిక

-

das Kino, s

సినిమా

-

die Stadt, "e

నగరము

-

der Stadtplan, "e

నగర పటము

-

die Kriminalität

నేరము

-

die Demonstration, en

ప్రదర్శన

-

die Messe, n

స్ఫురద్రూపము

-

die Feuerwehr, en

అగ్నిమాపక సైన్యము

-

der Springbrunnen, -

ఫౌంటెన్

-

der Abfall, "e

ఇంటి చెత్త

-

der Hafen, "

నౌకాశ్రయము

-

das Hotel, s

హోటల్

-

der Hydrant, en

ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-

das Wahrzeichen, -

గుర్తింపు చిహ్నము

-

der Briefkasten, "

మెయిల్ బాక్స్

-

die Nachbarschaft

ఇరుగు పొరుగు

-

das Neonlicht, er

నియాన్ కాంతి

-

der Nachtclub, s

నైట్ క్లబ్

-

die Altstadt, "e

పాత పట్టణం

-

die Oper, n

సంగీత నాటకము

-

der Park, s

ఉద్యానవనం

-

die Parkbank, "e

పార్క్ బల్ల

-

der Parkplatz, "e

పార్కింగ్ ప్రదేశము

-

die Telefonzelle, n

ఫోన్ బూత్

-

die Postleitzahl (PLZ), en

పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-

das Gefängnis, se

జైలు

-

die Kneipe, n

అల్పాహారశాల

-

die Sehenswürdigkeiten, (Pl.)

దర్శనీయ స్థలాలు

-

die Skyline, s

ఆకాశరేఖ

-

die Straßenlaterne, n

వీధి దీపము

-

das Touristenbüro, s

పర్యాటక కార్యాలయము

-

der Turm, "e

గోపురము

-

der Tunnel, s

సొరంగ మార్గము

-

das Fahrzeug, e

వాహనము

-

das Dorf, "er

గ్రామము

-

der Wasserturm, "e

నీటి టవర్

-
der Flughafen, "
విమానాశ్రయము

-
das Wohnhaus, "er
అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-
die Bank, "e
బ్యాంకు

-
die Großstadt, "e
పెద్ద నగరము

-
der Radweg, e
బైక్ మార్గము

-
der Bootshafen, "
పడవ నౌకాశ్రయము

-
die Hauptstadt, "e
రాజధాని

-
das Glockenspiel, e
గంట మోత

-
der Friedhof, "e
స్మశాన వాటిక

-
das Kino, s
సినిమా

-
die Stadt, "e
నగరము

-
der Stadtplan, "e
నగర పటము

-
die Kriminalität
నేరము

-
die Demonstration, en
ప్రదర్శన

-
die Messe, n
స్ఫురద్రూపము

-
die Feuerwehr, en
అగ్నిమాపక సైన్యము

-
der Springbrunnen, -
ఫౌంటెన్

-
der Abfall, "e
ఇంటి చెత్త

-
der Hafen, "
నౌకాశ్రయము

-
das Hotel, s
హోటల్

-
der Hydrant, en
ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-
das Wahrzeichen, -
గుర్తింపు చిహ్నము

-
der Briefkasten, "
మెయిల్ బాక్స్

-
die Nachbarschaft
ఇరుగు పొరుగు

-
das Neonlicht, er
నియాన్ కాంతి

-
der Nachtclub, s
నైట్ క్లబ్

-
die Altstadt, "e
పాత పట్టణం

-
die Oper, n
సంగీత నాటకము

-
der Park, s
ఉద్యానవనం

-
die Parkbank, "e
పార్క్ బల్ల

-
der Parkplatz, "e
పార్కింగ్ ప్రదేశము

-
die Telefonzelle, n
ఫోన్ బూత్

-
die Postleitzahl (PLZ), en
పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-
das Gefängnis, se
జైలు

-
die Kneipe, n
అల్పాహారశాల

-
die Sehenswürdigkeiten, (Pl.)
దర్శనీయ స్థలాలు

-
die Skyline, s
ఆకాశరేఖ

-
die Straßenlaterne, n
వీధి దీపము

-
das Touristenbüro, s
పర్యాటక కార్యాలయము

-
der Turm, "e
గోపురము

-
der Tunnel, s
సొరంగ మార్గము

-
das Fahrzeug, e
వాహనము

-
das Dorf, "er
గ్రామము

-
der Wasserturm, "e
నీటి టవర్