వాతావరణము     
Wetter

-

das Barometer, - +

భారమితి

-

die Wolke, n +

మేఘము

-

die Kälte +

చల్లని

-

der Halbmond, e +

చంద్రవంక

-

die Dunkelheit +

చీకటి

-

die Dürre, n +

కరువు

-

die Erde +

భూమి

-

der Nebel, - +

పొగమంచు

-

der Frost, "e +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

das Glatteis +

ధృవప్రాంతము

-

die Hitze +

ఉష్ణము

-

der Hurrikan, s +

సుడిగాలి

-

der Eiszapfen, - +

ఐసికల్

-

der Blitz, e +

మెఱుపు

-

der Meteor, e +

ఉల్కాపాతం

-

der Mond, e +

చంద్రుడు

-

der Regenbogen, " +

హరివిల్లు

-

der Regentropfen, - +

వర్షపు బిందువు

-

der Schnee +

మంచు

-

die Schneeflocke, n +

స్నోఫ్లేక్

-

der Schneemann, "er +

మంచు మనిషి

-

der Stern, e +

నక్షత్రం

-

das Gewitter, - +

తుఫాను

-

die Sturmflut, en +

తుఫాను వేగము

-

die Sonne, n +

సూర్యుడు

-

der Sonnenstrahl, en +

సూర్యకిరణము

-

das Abendrot +

సూర్యాస్తమయము

-

das Thermometer, - +

ఉష్ణమాని

-

das Unwetter, - +

ఉరుము

-

die Dämmerung +

కను చీకటి

-

das Wetter +

వాతావరణము

-

die Nässe +

తడి పరిస్థితులు

-

der Wind, e +

గాలి

-
das Barometer, -
భారమితి

-
die Wolke, n
మేఘము

-
die Kälte
చల్లని

-
der Halbmond, e
చంద్రవంక

-
die Dunkelheit
చీకటి

-
die Dürre, n
కరువు

-
die Erde
భూమి

-
der Nebel, -
పొగమంచు

-
der Frost, "e
గడ్డకట్టిన మంచు

-
das Glatteis
ధృవప్రాంతము

-
die Hitze
ఉష్ణము

-
der Hurrikan, s
సుడిగాలి

-
der Eiszapfen, -
ఐసికల్

-
der Blitz, e
మెఱుపు

-
der Meteor, e
ఉల్కాపాతం

-
der Mond, e
చంద్రుడు

-
der Regenbogen, "
హరివిల్లు

-
der Regentropfen, -
వర్షపు బిందువు

-
der Schnee
మంచు

-
die Schneeflocke, n
స్నోఫ్లేక్

-
der Schneemann, "er
మంచు మనిషి

-
der Stern, e
నక్షత్రం

-
das Gewitter, -
తుఫాను

-
die Sturmflut, en
తుఫాను వేగము

-
die Sonne, n
సూర్యుడు

-
der Sonnenstrahl, en
సూర్యకిరణము

-
das Abendrot
సూర్యాస్తమయము

-
das Thermometer, -
ఉష్ణమాని

-
das Unwetter, -
ఉరుము

-
die Dämmerung
కను చీకటి

-
das Wetter
వాతావరణము

-
die Nässe
తడి పరిస్థితులు

-
der Wind, e
గాలి