కళాత్మకత     
Architektur

-

die Architektur, en +

శిల్పకళ

-

die Arena, Arenen +

కార్యక్షేత్రం

-

die Scheune, n +

గాదె

-

der Barock +

శిల్పకళాశైలి

-

der Baustein, e +

బ్లాకు

-

das Backsteinhaus, "er +

ఇటుకల ఇల్లు

-

die Brücke, n +

వంతెన

-

das Gebäude, - +

భవనము

-

das Schloss, "er +

కోట

-

die Kathedrale, n +

కేథడ్రాల్

-

die Säule, n +

కాలమ్

-

die Baustelle, n +

నిర్మాణ స్థలం

-

die Kuppel, n +

గుమ్మటపు కప్పు

-

die Fassade, n +

ప్రవేశద్వారం

-

das Fußballstadion, s +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

die Burg, en +

కోట

-

der Giebel, - +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

das Tor, e +

ప్రవేశద్వారము

-

das Fachwerkhaus, "er +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

der Leuchtturm, "e +

లైట్ హౌస్

-

das Bauwerk, e +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

die Moschee, n +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

der Obelisk, e +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

das Bürogebäude, - +

కార్యాలయ భవనము

-

das Dach, "er +

ఇంటి పైకప్పు

-

die Ruine, n +

శిథిలము

-

das Gerüst, e +

మంచె

-

der Wolkenkratzer, - +

ఆకాశహర్మం

-

die Hängebrücke, n +

వేలాడే వంతెన

-

die Kachel, n +

చదరపు పెంకు

-
die Architektur, en
శిల్పకళ

-
die Arena, Arenen
కార్యక్షేత్రం

-
die Scheune, n
గాదె

-
der Barock
శిల్పకళాశైలి

-
der Baustein, e
బ్లాకు

-
das Backsteinhaus, "er
ఇటుకల ఇల్లు

-
die Brücke, n
వంతెన

-
das Gebäude, -
భవనము

-
das Schloss, "er
కోట

-
die Kathedrale, n
కేథడ్రాల్

-
die Säule, n
కాలమ్

-
die Baustelle, n
నిర్మాణ స్థలం

-
die Kuppel, n
గుమ్మటపు కప్పు

-
die Fassade, n
ప్రవేశద్వారం

-
das Fußballstadion, s
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
die Burg, en
కోట

-
der Giebel, -
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
das Tor, e
ప్రవేశద్వారము

-
das Fachwerkhaus, "er
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
der Leuchtturm, "e
లైట్ హౌస్

-
das Bauwerk, e
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
die Moschee, n
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
der Obelisk, e
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
das Bürogebäude, -
కార్యాలయ భవనము

-
das Dach, "er
ఇంటి పైకప్పు

-
die Ruine, n
శిథిలము

-
das Gerüst, e
మంచె

-
der Wolkenkratzer, -
ఆకాశహర్మం

-
die Hängebrücke, n
వేలాడే వంతెన

-
die Kachel, n
చదరపు పెంకు