పెద్ద జంతువులు     
Große Tiere

-

der Alligator, en +

పెద్ద మొసలి

-

das Geweih, e +

దుప్పి కొమ్ములు

-

der Pavian, e +

బబూన్

-

der Bär, en +

ఎలుగుబంటి

-

der Büffel, - +

గేదె

-

das Kamel, e +

ఒంటె

-

der Gepard, e +

చిరుత

-

die Kuh, "e +

గోవు

-

das Krokodil, e +

మొసలి

-

der Dinosaurier, e +

డైనోసార్

-

der Esel, - +

గాడిద

-

der Drachen, - +

డ్రాగన్

-

der Elefant, en +

ఏనుగు

-

die Giraffe, n +

జిరాఫీ

-

der Gorilla, s +

గొరిల్లా

-

das Nilpferd, e +

హిప్పో

-

das Pferd, e +

గుర్రము

-

das Känguru, s +

కంగారూ

-

der Leopard, en +

చిఱుతపులి

-

der Löwe, n +

సింహము

-

das Lama, s +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

der Luchs, e +

శివంగి

-

das Monster, - +

భూతము

-

der Elch, e +

దుప్పి

-

der Strauß, e +

నిప్పుకోడి

-

der Pandabär, en +

పెద్ద జంతువు

-

das Schwein, e +

పంది

-

der Eisbär, en +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

der Puma, s +

చిరుతపులి

-

das Nashorn, "er +

రైనో

-

der Hirsch, e +

మగ జింక

-

der Tiger, - +

పులి

-

das Walross, s +

నీటి గుర్రము

-

das Wildpferd, e +

అడవి గుర్రం

-

das Zebra, s +

చారల గుర్రము

-
der Alligator, en
పెద్ద మొసలి

-
das Geweih, e
దుప్పి కొమ్ములు

-
der Pavian, e
బబూన్

-
der Bär, en
ఎలుగుబంటి

-
der Büffel, -
గేదె

-
das Kamel, e
ఒంటె

-
der Gepard, e
చిరుత

-
die Kuh, "e
గోవు

-
das Krokodil, e
మొసలి

-
der Dinosaurier, e
డైనోసార్

-
der Esel, -
గాడిద

-
der Drachen, -
డ్రాగన్

-
der Elefant, en
ఏనుగు

-
die Giraffe, n
జిరాఫీ

-
der Gorilla, s
గొరిల్లా

-
das Nilpferd, e
హిప్పో

-
das Pferd, e
గుర్రము

-
das Känguru, s
కంగారూ

-
der Leopard, en
చిఱుతపులి

-
der Löwe, n
సింహము

-
das Lama, s
ఒక విధమైన ఒంటె

-
der Luchs, e
శివంగి

-
das Monster, -
భూతము

-
der Elch, e
దుప్పి

-
der Strauß, e
నిప్పుకోడి

-
der Pandabär, en
పెద్ద జంతువు

-
das Schwein, e
పంది

-
der Eisbär, en
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
der Puma, s
చిరుతపులి

-
das Nashorn, "er
రైనో

-
der Hirsch, e
మగ జింక

-
der Tiger, -
పులి

-
das Walross, s
నీటి గుర్రము

-
das Wildpferd, e
అడవి గుర్రం

-
das Zebra, s
చారల గుర్రము