చిన్న జంతువులు     
Kleine Tiere

-

die Ameise, n +

చీమ

-

der Käfer, - +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

der Vogel, " +

పక్షి

-

der Vogelkäfig, e +

పక్షి పంజరం

-

das Vogelhaus, "er +

పక్షి గూడు

-

die Hummel, n +

బంబుల్ ఈగ

-

der Schmetterling, e +

సీతాకోకచిలుక

-

die Raupe, n +

గొంగళి పురుగు

-

der Tausendfüßler, - +

శతపాదులు

-

die Krabbe, n +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

die Fliege, n +

ఈగ

-

der Frosch, "e +

కప్ప

-

der Goldfisch, e +

బంగారు చేప

-

die Heuschrecke, n +

మిడత

-

das Meerschweinchen, - +

గినియా పంది

-

der Hamster, - +

సీమ ఎలుక

-

der Igel, - +

ముళ్ల పంది

-

der Kolibri, s +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

der Leguan, e +

ఉడుము

-

das Insekt, en +

కీటకము

-

die Qualle, n +

జెల్లీ చేప

-

das Kätzchen, - +

పిల్లి పిల్ల

-

der Marienkäfer, - +

నల్లి

-

die Eidechse, n +

బల్లి

-

die Laus, "e +

పేను

-

das Murmeltier, e +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

die Mücke, n +

దోమ

-

die Maus, "e +

ఎలుక

-

die Auster, n +

ఆయిస్టర్

-

der Skorpion, e +

తేలు

-

das Seepferdchen, - +

సముద్రపు గుర్రము

-

die Muschel, n +

గుల్ల

-

die Garnele, n +

రొయ్య చేప

-

die Spinne, n +

సాలీడు

-

das Spinnennetz, e +

సాలీడు జాలము

-

der Seestern, e +

తార చేప

-

die Wespe, n +

కందిరీగ

-
die Ameise, n
చీమ

-
der Käfer, -
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
der Vogel, "
పక్షి

-
der Vogelkäfig, e
పక్షి పంజరం

-
das Vogelhaus, "er
పక్షి గూడు

-
die Hummel, n
బంబుల్ ఈగ

-
der Schmetterling, e
సీతాకోకచిలుక

-
die Raupe, n
గొంగళి పురుగు

-
der Tausendfüßler, -
శతపాదులు

-
die Krabbe, n
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
die Fliege, n
ఈగ

-
der Frosch, "e
కప్ప

-
der Goldfisch, e
బంగారు చేప

-
die Heuschrecke, n
మిడత

-
das Meerschweinchen, -
గినియా పంది

-
der Hamster, -
సీమ ఎలుక

-
der Igel, -
ముళ్ల పంది

-
der Kolibri, s
హమ్మింగ్ పక్షి

-
der Leguan, e
ఉడుము

-
das Insekt, en
కీటకము

-
die Qualle, n
జెల్లీ చేప

-
das Kätzchen, -
పిల్లి పిల్ల

-
der Marienkäfer, -
నల్లి

-
die Eidechse, n
బల్లి

-
die Laus, "e
పేను

-
das Murmeltier, e
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
die Mücke, n
దోమ

-
die Maus, "e
ఎలుక

-
die Auster, n
ఆయిస్టర్

-
der Skorpion, e
తేలు

-
das Seepferdchen, -
సముద్రపు గుర్రము

-
die Muschel, n
గుల్ల

-
die Garnele, n
రొయ్య చేప

-
die Spinne, n
సాలీడు

-
das Spinnennetz, e
సాలీడు జాలము

-
der Seestern, e
తార చేప

-
die Wespe, n
కందిరీగ