సాంకేతిక విజ్ఞానం     
Technology

-

air pump

గాలి పంపు

-

aerial photo

ఏరియల్ ఫోటో

-

ball bearing

బాల్ బేరింగ్

-

battery

బ్యాటరీ

-

bicycle chain

సైకిల్ చైన్

-

cable

కేబుల్

-

cable reel

కేబుల్ రీల్

-

camera

కెమెరా

-

cassette

క్యాసెట్

-

charger

నిందారోపణలు చేయువాడు

-

cockpit

యుద్ధ రంగము

-

cogwheel

కాగ్ వీల్

-

combination lock

కలయిక తాళము

-

computer

కంప్యూటర్

-

crane

క్రేను

-

desktop

డెస్క్ టాప్

-

drilling rig

రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-

drive

డ్రైవ్

-

dvd

డివిడి

-

electric motor

విద్యుత్ మోటారు

-

energy

శక్తి

-

excavator

త్రవ్వు పరికరము

-

fax machine

ఫాక్స్ మెషిన్

-

film camera

సినిమా కెమెరా

-

floppy disk

ఫ్లాపీ డిస్క్

-

goggles

కళ్ళద్దాలు

-

hard disk

హార్డ్ డిస్క్

-

joystick

జాయ్ స్టిక్

-

key

తాళం చెవి

-

landing

దిగుట

-

laptop

ల్యాప్ టాప్

-

lawnmower

పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-

lens

కటకము

-

machine

యంత్రము

-

marine propeller

సముద్ర ప్రొపెలెర్

-

mine

గని

-

multiple socket

బహుళ సాకెట్

-

printer

ముద్రణ యంత్రము

-

program

కార్యక్రమము

-

propeller

ప్రొపెలెర్

-

pump

పంపు

-

record player

టేపు రికార్డర్

-

remote control

రిమోట్ కంట్రోల్

-

robot

రోబోట్

-

satellite antenna

ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

-

sewing machine

కుట్టు యంత్రము

-

slide film

స్లయిడ్ చిత్రం

-

solar technology

సోలార్ టెక్నాలజీ

-

space shuttle

అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-

steamroller

ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-

suspension

ఎత్తివేయుట

-

switch

స్విచ్

-

tape measure

టేప్ కొలత

-

technology

సాంకేతిక విజ్ఞానము

-

telephone

టెలిఫోన్

-

telephoto lens

టెలిఫోన్ కటకము

-

telescope

టెలిస్కోప్

-

usb flash drive

యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-

valve

కవాటము

-

video camera

వీడియో కెమెరా

-

voltage

వోల్టేజ్

-

water wheel

నీటి చక్రం

-

wind turbine

విండ్ టర్బైన్

-

windmill

గాలి మర

-
air pump
గాలి పంపు

-
aerial photo
ఏరియల్ ఫోటో

-
ball bearing
బాల్ బేరింగ్

-
battery
బ్యాటరీ

-
bicycle chain
సైకిల్ చైన్

-
cable
కేబుల్

-
cable reel
కేబుల్ రీల్

-
camera
కెమెరా

-
cassette
క్యాసెట్

-
charger
నిందారోపణలు చేయువాడు

-
cockpit
యుద్ధ రంగము

-
cogwheel
కాగ్ వీల్

-
combination lock
కలయిక తాళము

-
computer
కంప్యూటర్

-
crane
క్రేను

-
desktop
డెస్క్ టాప్

-
drilling rig
రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-
drive
డ్రైవ్

-
dvd
డివిడి

-
electric motor
విద్యుత్ మోటారు

-
energy
శక్తి

-
excavator
త్రవ్వు పరికరము

-
fax machine
ఫాక్స్ మెషిన్

-
film camera
సినిమా కెమెరా

-
floppy disk
ఫ్లాపీ డిస్క్

-
goggles
కళ్ళద్దాలు

-
hard disk
హార్డ్ డిస్క్

-
joystick
జాయ్ స్టిక్

-
key
తాళం చెవి

-
landing
దిగుట

-
laptop
ల్యాప్ టాప్

-
lawnmower
పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-
lens
కటకము

-
machine
యంత్రము

-
marine propeller
సముద్ర ప్రొపెలెర్

-
mine
గని

-
multiple socket
బహుళ సాకెట్

-
printer
ముద్రణ యంత్రము

-
program
కార్యక్రమము

-
propeller
ప్రొపెలెర్

-
pump
పంపు

-
record player
టేపు రికార్డర్

-
remote control
రిమోట్ కంట్రోల్

-
robot
రోబోట్

-
satellite antenna
ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

-
sewing machine
కుట్టు యంత్రము

-
slide film
స్లయిడ్ చిత్రం

-
solar technology
సోలార్ టెక్నాలజీ

-
space shuttle
అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-
steamroller
ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-
suspension
ఎత్తివేయుట

-
switch
స్విచ్

-
tape measure
టేప్ కొలత

-
technology
సాంకేతిక విజ్ఞానము

-
telephone
టెలిఫోన్

-
telephoto lens
టెలిఫోన్ కటకము

-
telescope
టెలిస్కోప్

-
usb flash drive
యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-
valve
కవాటము

-
video camera
వీడియో కెమెరా

-
voltage
వోల్టేజ్

-
water wheel
నీటి చక్రం

-
wind turbine
విండ్ టర్బైన్

-
windmill
గాలి మర