వంటగది పరికరాలు     
Kitchen appliances

-

bowl +

గిన్నె

-

coffee machine +

కాఫీ మెషీన్

-

cooking pot +

వండు పాత్ర

-

cutlery +

కత్తి, చెంచా వంటి సామగ్రి

-

cutting board +

కత్తిపీట

-

dishes +

వంటలు

-

dishwasher +

పాత్రలు శుభ్రం చేయునది

-

dust bin +

చెత్తకుండీ

-

electric stove +

విద్యుత్ పొయ్యి

-

faucet +

పీపాలో నుంచి నీళ్లు బయిటికి రావడమునకు వేసివుండే చిన్న గొట్టము

-

fondue +

ఫాన్ డ్యూ

-

fork +

శూలము

-

frying pan +

వేపుడు పెనము

-

garlic press +

వెల్లుల్లిని చీల్చునది

-

gas stove +

గ్యాస్ పొయ్యి

-

grill +

కటాంజనము

-

knife +

కత్తి

-

ladle +

పెద్ద గరిటె

-

microwave +

మైక్రో వేవ్

-

napkin +

తుండు గుడ్డ

-

nutcracker +

చిప్పలు పగలగొట్టునది

-

pan +

పెనము

-

plate +

పళ్ళెము

-

refrigerator +

రిఫ్రిజిరేటర్

-

spoon +

చెంచా

-

tablecloth +

మేజా బల్లపై వేయు గుడ్డ

-

toaster +

రొట్టెలు కాల్చునది

-

tray +

పెద్ద పళ్లెము

-

washing machine +

దుస్తులు ఉతుకు యంత్రము

-

whisk +

త్రిప్పు కుంచె

-
bowl
గిన్నె

-
coffee machine
కాఫీ మెషీన్

-
cooking pot
వండు పాత్ర

-
cutlery
కత్తి, చెంచా వంటి సామగ్రి

-
cutting board
కత్తిపీట

-
dishes
వంటలు

-
dishwasher
పాత్రలు శుభ్రం చేయునది

-
dust bin
చెత్తకుండీ

-
electric stove
విద్యుత్ పొయ్యి

-
faucet
పీపాలో నుంచి నీళ్లు బయిటికి రావడమునకు వేసివుండే చిన్న గొట్టము

-
fondue
ఫాన్ డ్యూ

-
fork
శూలము

-
frying pan
వేపుడు పెనము

-
garlic press
వెల్లుల్లిని చీల్చునది

-
gas stove
గ్యాస్ పొయ్యి

-
grill
కటాంజనము

-
knife
కత్తి

-
ladle
పెద్ద గరిటె

-
microwave
మైక్రో వేవ్

-
napkin
తుండు గుడ్డ

-
nutcracker
చిప్పలు పగలగొట్టునది

-
pan
పెనము

-
plate
పళ్ళెము

-
refrigerator
రిఫ్రిజిరేటర్

-
spoon
చెంచా

-
tablecloth
మేజా బల్లపై వేయు గుడ్డ

-
toaster
రొట్టెలు కాల్చునది

-
tray
పెద్ద పళ్లెము

-
washing machine
దుస్తులు ఉతుకు యంత్రము

-
whisk
త్రిప్పు కుంచె