కారు     
Car

-

air filter +

గాలి వడపోత

-

breakdown +

విచ్ఛిన్నత

-

camper +

యాత్రా వాహనము

-

car battery +

కారు బ్యాటరీ

-

child seat +

పిల్లల సీటు

-

damage +

హాని

-

diesel +

డీజిల్

-

exhaust pipe +

ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-

flat tire +

ఫ్లాట్ టైర్

-

gas station +

గ్యాస్ స్టేషన్

-

headlight +

వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-

hood +

టోపీ

-

jack +

జాకీ

-

jerry can +

జెర్రీ క్యాన్

-

junkyard +

జంక్ యార్డు

-

rear +

వెనుక భాగము

-

rear light +

వెనుక లైటు

-

rear view mirror +

వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-

ride +

సవారీ

-

rim +

రిమ్ము

-

spark plug +

స్పార్క్ ప్లగ్

-

tachometer +

ట్యాకో మీటర్

-

ticket +

టికెట్

-

tire +

టైరు

-

towing service +

రహదారి సేవ

-

vintage car +

పాతకాలపు కారు

-

wheel +

చక్రము

-
air filter
గాలి వడపోత

-
breakdown
విచ్ఛిన్నత

-
camper
యాత్రా వాహనము

-
car battery
కారు బ్యాటరీ

-
child seat
పిల్లల సీటు

-
damage
హాని

-
diesel
డీజిల్

-
exhaust pipe
ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-
flat tire
ఫ్లాట్ టైర్

-
gas station
గ్యాస్ స్టేషన్

-
headlight
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-
hood
టోపీ

-
jack
జాకీ

-
jerry can
జెర్రీ క్యాన్

-
junkyard
జంక్ యార్డు

-
rear
వెనుక భాగము

-
rear light
వెనుక లైటు

-
rear view mirror
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-
ride
సవారీ

-
rim
రిమ్ము

-
spark plug
స్పార్క్ ప్లగ్

-
tachometer
ట్యాకో మీటర్

-
ticket
టికెట్

-
tire
టైరు

-
towing service
రహదారి సేవ

-
vintage car
పాతకాలపు కారు

-
wheel
చక్రము