కొనుగోలు     
Shopping

-

bakery +

బేకరీ

-

bar code +

బార్ కోడ్

-

bookshop +

పుస్తకాల దుకాణము

-

café +

కాఫీ హోటల్

-

drugstore +

మందుల దుకాణము

-

dry cleaner +

డ్రై క్లీనర్

-

flower shop +

పూల దుకాణము

-

gift +

బహుమతి

-

market +

విపణి

-

market hall +

మార్కెట్ హాలు

-

newspaper stand +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

pharmacy +

ఔషధ శాల

-

post office +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

pottery +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

sale +

అమ్మకము

-

shop +

దుకాణము

-

shopping +

కొనుగోలు

-

shopping bag +

కొనుగోలు సంచీ

-

shopping basket +

కొనుగోలు బుట్ట

-

shopping cart +

కొనుగోలు కార్ట్

-

shopping tour +

కొనుగోలు పర్యటన

-
bakery
బేకరీ

-
bar code
బార్ కోడ్

-
bookshop
పుస్తకాల దుకాణము

-
café
కాఫీ హోటల్

-
drugstore
మందుల దుకాణము

-
dry cleaner
డ్రై క్లీనర్

-
flower shop
పూల దుకాణము

-
gift
బహుమతి

-
market
విపణి

-
market hall
మార్కెట్ హాలు

-
newspaper stand
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
pharmacy
ఔషధ శాల

-
post office
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
pottery
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
sale
అమ్మకము

-
shop
దుకాణము

-
shopping
కొనుగోలు

-
shopping bag
కొనుగోలు సంచీ

-
shopping basket
కొనుగోలు బుట్ట

-
shopping cart
కొనుగోలు కార్ట్

-
shopping tour
కొనుగోలు పర్యటన