కళాత్మకత     
Architecture

-

architecture +

శిల్పకళ

-

arena +

కార్యక్షేత్రం

-

barn +

గాదె

-

baroque +

శిల్పకళాశైలి

-

block +

బ్లాకు

-

brick house +

ఇటుకల ఇల్లు

-

bridge +

వంతెన

-

building +

భవనము

-

castle +

కోట

-

cathedral +

కేథడ్రాల్

-

column +

కాలమ్

-

construction site +

నిర్మాణ స్థలం

-

dome +

గుమ్మటపు కప్పు

-

facade +

ప్రవేశద్వారం

-

football stadium +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

fort +

కోట

-

gable +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

gate +

ప్రవేశద్వారము

-

half-timbered house +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

lighthouse +

లైట్ హౌస్

-

monument +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

mosque +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

obelisk +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

office building +

కార్యాలయ భవనము

-

roof +

ఇంటి పైకప్పు

-

ruin +

శిథిలము

-

scaffold +

మంచె

-

skyscraper +

ఆకాశహర్మం

-

suspension bridge +

వేలాడే వంతెన

-

tile +

చదరపు పెంకు

-
architecture
శిల్పకళ

-
arena
కార్యక్షేత్రం

-
barn
గాదె

-
baroque
శిల్పకళాశైలి

-
block
బ్లాకు

-
brick house
ఇటుకల ఇల్లు

-
bridge
వంతెన

-
building
భవనము

-
castle
కోట

-
cathedral
కేథడ్రాల్

-
column
కాలమ్

-
construction site
నిర్మాణ స్థలం

-
dome
గుమ్మటపు కప్పు

-
facade
ప్రవేశద్వారం

-
football stadium
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
fort
కోట

-
gable
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
gate
ప్రవేశద్వారము

-
half-timbered house
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
lighthouse
లైట్ హౌస్

-
monument
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
mosque
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
obelisk
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
office building
కార్యాలయ భవనము

-
roof
ఇంటి పైకప్పు

-
ruin
శిథిలము

-
scaffold
మంచె

-
skyscraper
ఆకాశహర్మం

-
suspension bridge
వేలాడే వంతెన

-
tile
చదరపు పెంకు