కారు     
Aŭto

-

la aerfiltrilo +

గాలి వడపోత

-

la paneo +

విచ్ఛిన్నత

-

la loĝaŭto +

యాత్రా వాహనము

-

la aŭta baterio +

కారు బ్యాటరీ

-

la infana seĝo +

పిల్లల సీటు

-

la domaĝo +

హాని

-

la dizelo +

డీజిల్

-

la ellastubo +

ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-

la pneŭa krevo +

ఫ్లాట్ టైర్

-

la benzinstacio +

గ్యాస్ స్టేషన్

-

la plenlumo +

వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-

la kapoto +

టోపీ

-

la kriko +

జాకీ

-

la benzinkruĉo +

జెర్రీ క్యాన్

-

la aŭtodetruejo +

జంక్ యార్డు

-

la malantaŭo +

వెనుక భాగము

-

la malantaŭa lumo +

వెనుక లైటు

-

la retrospegulo +

వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-

la veturo +

సవారీ

-

la radrango +

రిమ్ము

-

la sparkilo +

స్పార్క్ ప్లగ్

-

la rotacinombrilo +

ట్యాకో మీటర్

-

la monpuno +

టికెట్

-

la pneŭo +

టైరు

-

la aŭtotrena servo +

రహదారి సేవ

-

la malnoveca aŭto +

పాతకాలపు కారు

-

la rado +

చక్రము

-
la aerfiltrilo
గాలి వడపోత

-
la paneo
విచ్ఛిన్నత

-
la loĝaŭto
యాత్రా వాహనము

-
la aŭta baterio
కారు బ్యాటరీ

-
la infana seĝo
పిల్లల సీటు

-
la domaĝo
హాని

-
la dizelo
డీజిల్

-
la ellastubo
ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-
la pneŭa krevo
ఫ్లాట్ టైర్

-
la benzinstacio
గ్యాస్ స్టేషన్

-
la plenlumo
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-
la kapoto
టోపీ

-
la kriko
జాకీ

-
la benzinkruĉo
జెర్రీ క్యాన్

-
la aŭtodetruejo
జంక్ యార్డు

-
la malantaŭo
వెనుక భాగము

-
la malantaŭa lumo
వెనుక లైటు

-
la retrospegulo
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-
la veturo
సవారీ

-
la radrango
రిమ్ము

-
la sparkilo
స్పార్క్ ప్లగ్

-
la rotacinombrilo
ట్యాకో మీటర్

-
la monpuno
టికెట్

-
la pneŭo
టైరు

-
la aŭtotrena servo
రహదారి సేవ

-
la malnoveca aŭto
పాతకాలపు కారు

-
la rado
చక్రము