కళలు     
Artoj

-

la aplaŭdoj +

ప్రశంస

-

la arto +

కళ

-

la riverenco +

విల్లు

-

la peniko +

బ్రష్

-

la koloriglibro +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

la dancistino +

నర్తకి

-

la desegno +

డ్రాయింగ్

-

la galerio +

గ్యాలరీ

-

la vitralo +

గాజు కిటికీ

-

la grafitio +

గ్రాఫిటీ

-

la metio +

హస్తకళ

-

la mozaiko +

మొజాయిక్

-

la mura pentraĵo +

కుడ్య చిత్రము

-

la muzeo +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

la seanco +

పనితీరు

-

la bildo +

బొమ్మ

-

la poemo +

పద్యము

-

la skulptaĵo +

శిల్పము

-

la kanto +

పాట

-

la statuo +

ప్రతిమ

-

la akva farbo +

నీటి రంగు

-
la aplaŭdoj
ప్రశంస

-
la arto
కళ

-
la riverenco
విల్లు

-
la peniko
బ్రష్

-
la koloriglibro
కలరింగ్ పుస్తకము

-
la dancistino
నర్తకి

-
la desegno
డ్రాయింగ్

-
la galerio
గ్యాలరీ

-
la vitralo
గాజు కిటికీ

-
la grafitio
గ్రాఫిటీ

-
la metio
హస్తకళ

-
la mozaiko
మొజాయిక్

-
la mura pentraĵo
కుడ్య చిత్రము

-
la muzeo
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
la seanco
పనితీరు

-
la bildo
బొమ్మ

-
la poemo
పద్యము

-
la skulptaĵo
శిల్పము

-
la kanto
పాట

-
la statuo
ప్రతిమ

-
la akva farbo
నీటి రంగు