కొనుగోలు     
Aĉetoj

-

la bakejo +

బేకరీ

-

la strekokodo +

బార్ కోడ్

-

la librovendejo +

పుస్తకాల దుకాణము

-

la kafejo +

కాఫీ హోటల్

-

la apoteko +

మందుల దుకాణము

-

la seka purigado +

డ్రై క్లీనర్

-

la florvendejo +

పూల దుకాణము

-

la donaco +

బహుమతి

-

la bazaro +

విపణి

-

la halo +

మార్కెట్ హాలు

-

la gazeta kiosko +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

la apoteko +

ఔషధ శాల

-

la poŝtoficejo +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

la potfarado +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

la vendo +

అమ్మకము

-

la butiko +

దుకాణము

-

la aĉetoj +

కొనుగోలు

-

la aĉeta sako +

కొనుగోలు సంచీ

-

la aĉeta korbo +

కొనుగోలు బుట్ట

-

la aĉeta ĉareto +

కొనుగోలు కార్ట్

-

la butikumado +

కొనుగోలు పర్యటన

-
la bakejo
బేకరీ

-
la strekokodo
బార్ కోడ్

-
la librovendejo
పుస్తకాల దుకాణము

-
la kafejo
కాఫీ హోటల్

-
la apoteko
మందుల దుకాణము

-
la seka purigado
డ్రై క్లీనర్

-
la florvendejo
పూల దుకాణము

-
la donaco
బహుమతి

-
la bazaro
విపణి

-
la halo
మార్కెట్ హాలు

-
la gazeta kiosko
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
la apoteko
ఔషధ శాల

-
la poŝtoficejo
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
la potfarado
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
la vendo
అమ్మకము

-
la butiko
దుకాణము

-
la aĉetoj
కొనుగోలు

-
la aĉeta sako
కొనుగోలు సంచీ

-
la aĉeta korbo
కొనుగోలు బుట్ట

-
la aĉeta ĉareto
కొనుగోలు కార్ట్

-
la butikumado
కొనుగోలు పర్యటన