సంగీతం     
Muziko

-

la akordiono +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

la balalajko +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

la bando +

మేళము

-

la banĝo +

బాంజో

-

la klarneto +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

la koncerto +

కచ్చేరి

-

la tamburo +

డ్రమ్

-

la drumo +

డ్రమ్ములు

-

la fluto +

వేణువు

-

la vostpiano +

గ్రాండ్ పియానో

-

la gitaro +

గిటార్

-

la salono +

సభా మందిరం

-

la sintezilo +

కీబోర్డ్

-

la buŝharmoniko +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

la muziko +

సంగీతం

-

la pupitro +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

la noto +

సూచన

-

la orgeno +

అవయవము

-

la piano +

పియానో

-

la saksofono +

శాక్సోఫోను

-

la kantisto +

గాయకుడు

-

la kordo +

తీగ

-

la trumpeto +

గాలి వాద్యము

-

la trumpetisto +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

la violono +

వాయులీనము

-

la violonujo +

వాయులీనపు పెట్టె

-

la ksilofono +

జల తరంగిణి

-
la akordiono
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
la balalajko
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
la bando
మేళము

-
la banĝo
బాంజో

-
la klarneto
సన్నాయి వాయిద్యం

-
la koncerto
కచ్చేరి

-
la tamburo
డ్రమ్

-
la drumo
డ్రమ్ములు

-
la fluto
వేణువు

-
la vostpiano
గ్రాండ్ పియానో

-
la gitaro
గిటార్

-
la salono
సభా మందిరం

-
la sintezilo
కీబోర్డ్

-
la buŝharmoniko
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
la muziko
సంగీతం

-
la pupitro
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
la noto
సూచన

-
la orgeno
అవయవము

-
la piano
పియానో

-
la saksofono
శాక్సోఫోను

-
la kantisto
గాయకుడు

-
la kordo
తీగ

-
la trumpeto
గాలి వాద్యము

-
la trumpetisto
కొమ్ము ఊదువాడు

-
la violono
వాయులీనము

-
la violonujo
వాయులీనపు పెట్టె

-
la ksilofono
జల తరంగిణి