కళాత్మకత     
Arkitekturo

-

la arkitekturo +

శిల్పకళ

-

la areno +

కార్యక్షేత్రం

-

la garbejo +

గాదె

-

la baroko +

శిల్పకళాశైలి

-

la konstruŝtono +

బ్లాకు

-

la brika domo +

ఇటుకల ఇల్లు

-

la ponto +

వంతెన

-

la konstruaĵo +

భవనము

-

la kastelo +

కోట

-

la katedralo +

కేథడ్రాల్

-

la kolumno +

కాలమ్

-

la konstruejo +

నిర్మాణ స్థలం

-

la kupolo +

గుమ్మటపు కప్పు

-

la fasado +

ప్రవేశద్వారం

-

la futbala stadiono +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

la burgo +

కోట

-

la gablo +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

la pordego +

ప్రవేశద్వారము

-

la trabfaka domo +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

la lumturo +

లైట్ హౌస్

-

la monumento +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

la moskeo +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

la obelisko +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

la oficeja konstruaĵo +

కార్యాలయ భవనము

-

la tegmento +

ఇంటి పైకప్పు

-

la ruino +

శిథిలము

-

la skafaldo +

మంచె

-

la ĉielskrapanto +

ఆకాశహర్మం

-

la pendoponto +

వేలాడే వంతెన

-

la kahelo +

చదరపు పెంకు

-
la arkitekturo
శిల్పకళ

-
la areno
కార్యక్షేత్రం

-
la garbejo
గాదె

-
la baroko
శిల్పకళాశైలి

-
la konstruŝtono
బ్లాకు

-
la brika domo
ఇటుకల ఇల్లు

-
la ponto
వంతెన

-
la konstruaĵo
భవనము

-
la kastelo
కోట

-
la katedralo
కేథడ్రాల్

-
la kolumno
కాలమ్

-
la konstruejo
నిర్మాణ స్థలం

-
la kupolo
గుమ్మటపు కప్పు

-
la fasado
ప్రవేశద్వారం

-
la futbala stadiono
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
la burgo
కోట

-
la gablo
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
la pordego
ప్రవేశద్వారము

-
la trabfaka domo
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
la lumturo
లైట్ హౌస్

-
la monumento
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
la moskeo
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
la obelisko
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
la oficeja konstruaĵo
కార్యాలయ భవనము

-
la tegmento
ఇంటి పైకప్పు

-
la ruino
శిథిలము

-
la skafaldo
మంచె

-
la ĉielskrapanto
ఆకాశహర్మం

-
la pendoponto
వేలాడే వంతెన

-
la kahelo
చదరపు పెంకు