పెద్ద జంతువులు     
Grandaj bestoj

-

la aligatoro +

పెద్ద మొసలి

-

la ramuro +

దుప్పి కొమ్ములు

-

la paviano +

బబూన్

-

la urso +

ఎలుగుబంటి

-

la bubalo +

గేదె

-

la kamelo +

ఒంటె

-

la gepardo +

చిరుత

-

la bovino +

గోవు

-

la krokodilo +

మొసలి

-

la dinosaŭro +

డైనోసార్

-

la azeno +

గాడిద

-

la drako +

డ్రాగన్

-

la elefanto +

ఏనుగు

-

la ĝirafo +

జిరాఫీ

-

la gorilo +

గొరిల్లా

-

la hipopotamo +

హిప్పో

-

la ĉevalo +

గుర్రము

-

la kanguruo +

కంగారూ

-

la leopardo +

చిఱుతపులి

-

la leono +

సింహము

-

la lamo +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

la linko +

శివంగి

-

la monstro +

భూతము

-

la alko +

దుప్పి

-

la struto +

నిప్పుకోడి

-

la pando +

పెద్ద జంతువు

-

la porko +

పంది

-

la polusa urso +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

la pumo +

చిరుతపులి

-

la rinocero +

రైనో

-

la cervo +

మగ జింక

-

la tigro +

పులి

-

la rosmaro +

నీటి గుర్రము

-

la sovaĝa ĉevalo +

అడవి గుర్రం

-

la zebro +

చారల గుర్రము

-
la aligatoro
పెద్ద మొసలి

-
la ramuro
దుప్పి కొమ్ములు

-
la paviano
బబూన్

-
la urso
ఎలుగుబంటి

-
la bubalo
గేదె

-
la kamelo
ఒంటె

-
la gepardo
చిరుత

-
la bovino
గోవు

-
la krokodilo
మొసలి

-
la dinosaŭro
డైనోసార్

-
la azeno
గాడిద

-
la drako
డ్రాగన్

-
la elefanto
ఏనుగు

-
la ĝirafo
జిరాఫీ

-
la gorilo
గొరిల్లా

-
la hipopotamo
హిప్పో

-
la ĉevalo
గుర్రము

-
la kanguruo
కంగారూ

-
la leopardo
చిఱుతపులి

-
la leono
సింహము

-
la lamo
ఒక విధమైన ఒంటె

-
la linko
శివంగి

-
la monstro
భూతము

-
la alko
దుప్పి

-
la struto
నిప్పుకోడి

-
la pando
పెద్ద జంతువు

-
la porko
పంది

-
la polusa urso
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
la pumo
చిరుతపులి

-
la rinocero
రైనో

-
la cervo
మగ జింక

-
la tigro
పులి

-
la rosmaro
నీటి గుర్రము

-
la sovaĝa ĉevalo
అడవి గుర్రం

-
la zebro
చారల గుర్రము