తీరిక     
Ocio

-

el pescador +

జాలరి

-

el acuario +

ఆక్వేరియం

-

la toalla de baño +

స్నానపు తువాలు

-

la pelota de playa +

సముద్రతీరపు బంతి

-

la danza del vientre +

బొడ్డు డ్యాన్స్

-

el bingo +

పేకాట

-

el tablero +

బోర్డు

-

los bolos +

బౌలింగ్

-

el teleférico +

కేబుల్ కారు

-

el camping +

శిబిరము వేయు

-

el hornillo de gas +

శిబిరాలకు పొయ్యి

-

el viaje en canoa +

కానో విహారము

-

el juego de cartas +

కార్డు ఆట

-

el carnaval +

సంబరాలు

-

el carrusel +

రంగులరాట్నం

-

la talla +

చెక్కడము

-

el juego de ajedrez +

చదరంగము ఆట

-

la pieza de ajedrez +

చదరంగము పావు

-

la novela negra +

నేర నవల

-

el crucigrama +

పదరంగము పజిల్

-

el dado +

ఘనాకార వస్తువు

-

la danza +

నృత్యము

-

los dardos +

బాణాలు

-

la tumbona +

విరామ కుర్చీ

-

el bote neumático +

అనుబంధించిన చిన్న పడవ

-

la discoteca +

డిస్కోతెక్

-

el dominó +

పిక్కలు

-

el bordado +

చేతి అల్లిక

-

la feria +

సంత

-

la noria +

ఫెర్రీస్ చక్రము

-

el festival +

పండుగ

-

los fuegos artificiales +

బాణసంచా

-

el juego +

ఆట

-

el golf +

పచ్చిక బయళ్లలో ఆడే ఆట

-

el halma +

హాల్మా

-

la excursión a pie +

వృద్ధి

-

la afición +

అలవాటు

-

las vacaciones +

సెలవులు

-

el viaje +

ప్రయాణము

-

el rey +

రాజు

-

el ocio +

విరామ సమయము

-

el telar +

సాలెమగ్గము

-

el patín a pedales +

కాలితో త్రొక్కి నడుపు పడవ

-

el libro de ilustraciones +

బొమ్మల పుస్తకము

-

el patio de recreo +

ఆట మైదానము

-

la carta de la baraja +

పేక ముక్క

-

el rompecabezas +

చిక్కుముడి

-

la lectura +

పఠనం

-

el descanso +

విశ్రామము

-

el restaurante +

ఫలహారశాల

-

el caballito de madera +

దౌడుతీయు గుర్రం

-

la ruleta +

రౌలెట్

-

el balancín +

ముందుకు వెనుకకు ఊగుట

-

el espectáculo +

ప్రదర్శన

-

el monopatín +

స్కేట్ బోర్డు

-

el telesquí +

స్కీ లిఫ్ట్

-

el bolo +

స్కిటిల్ అను ఆట

-

el saco de dormir +

నిద్రించు సంచీ

-

el espectador +

ప్రేక్షకుడు

-

la historia +

కథ

-

la piscina +

ఈత కొలను

-

el columpio +

ఊయల

-

el futbolín +

మేజా ఫుట్ బాల్

-

la tienda +

గుడారము

-

el turismo +

పర్యాటకము

-

el turista +

యాత్రికుడు

-

el juguete +

ఆటబొమ్మ

-

las vacaciones +

శెలవురోజులు

-

el paseo +

నడక

-

el zoo +

జంతుప్రదర్శన శాల

-
el pescador
జాలరి

-
el acuario
ఆక్వేరియం

-
la toalla de baño
స్నానపు తువాలు

-
la pelota de playa
సముద్రతీరపు బంతి

-
la danza del vientre
బొడ్డు డ్యాన్స్

-
el bingo
పేకాట

-
el tablero
బోర్డు

-
los bolos
బౌలింగ్

-
el teleférico
కేబుల్ కారు

-
el camping
శిబిరము వేయు

-
el hornillo de gas
శిబిరాలకు పొయ్యి

-
el viaje en canoa
కానో విహారము

-
el juego de cartas
కార్డు ఆట

-
el carnaval
సంబరాలు

-
el carrusel
రంగులరాట్నం

-
la talla
చెక్కడము

-
el juego de ajedrez
చదరంగము ఆట

-
la pieza de ajedrez
చదరంగము పావు

-
la novela negra
నేర నవల

-
el crucigrama
పదరంగము పజిల్

-
el dado
ఘనాకార వస్తువు

-
la danza
నృత్యము

-
los dardos
బాణాలు

-
la tumbona
విరామ కుర్చీ

-
el bote neumático
అనుబంధించిన చిన్న పడవ

-
la discoteca
డిస్కోతెక్

-
el dominó
పిక్కలు

-
el bordado
చేతి అల్లిక

-
la feria
సంత

-
la noria
ఫెర్రీస్ చక్రము

-
el festival
పండుగ

-
los fuegos artificiales
బాణసంచా

-
el juego
ఆట

-
el golf
పచ్చిక బయళ్లలో ఆడే ఆట

-
el halma
హాల్మా

-
la excursión a pie
వృద్ధి

-
la afición
అలవాటు

-
las vacaciones
సెలవులు

-
el viaje
ప్రయాణము

-
el rey
రాజు

-
el ocio
విరామ సమయము

-
el telar
సాలెమగ్గము

-
el patín a pedales
కాలితో త్రొక్కి నడుపు పడవ

-
el libro de ilustraciones
బొమ్మల పుస్తకము

-
el patio de recreo
ఆట మైదానము

-
la carta de la baraja
పేక ముక్క

-
el rompecabezas
చిక్కుముడి

-
la lectura
పఠనం

-
el descanso
విశ్రామము

-
el restaurante
ఫలహారశాల

-
el caballito de madera
దౌడుతీయు గుర్రం

-
la ruleta
రౌలెట్

-
el balancín
ముందుకు వెనుకకు ఊగుట

-
el espectáculo
ప్రదర్శన

-
el monopatín
స్కేట్ బోర్డు

-
el telesquí
స్కీ లిఫ్ట్

-
el bolo
స్కిటిల్ అను ఆట

-
el saco de dormir
నిద్రించు సంచీ

-
el espectador
ప్రేక్షకుడు

-
la historia
కథ

-
la piscina
ఈత కొలను

-
el columpio
ఊయల

-
el futbolín
మేజా ఫుట్ బాల్

-
la tienda
గుడారము

-
el turismo
పర్యాటకము

-
el turista
యాత్రికుడు

-
el juguete
ఆటబొమ్మ

-
las vacaciones
శెలవురోజులు

-
el paseo
నడక

-
el zoo
జంతుప్రదర్శన శాల