సాంకేతిక విజ్ఞానం     
Tecnología

-

la bomba de aire

గాలి పంపు

-

la fotografía aérea

ఏరియల్ ఫోటో

-

el cojinete de bolas

బాల్ బేరింగ్

-

la pila

బ్యాటరీ

-

la cadena de bicicleta

సైకిల్ చైన్

-

el cable

కేబుల్

-

el carrete de cable

కేబుల్ రీల్

-

la cámara

కెమెరా

-

el cassette

క్యాసెట్

-

el cargador

నిందారోపణలు చేయువాడు

-

la cabina del piloto

యుద్ధ రంగము

-

la rueda dentada

కాగ్ వీల్

-

la cerradura de combinación

కలయిక తాళము

-

el ordenador

కంప్యూటర్

-

la grúa

క్రేను

-

el escritorio

డెస్క్ టాప్

-

la plataforma petrolera

రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-

la unidad

డ్రైవ్

-

el dvd

డివిడి

-

el motor eléctrico

విద్యుత్ మోటారు

-

la energía

శక్తి

-

la excavadora

త్రవ్వు పరికరము

-

el fax

ఫాక్స్ మెషిన్

-

la cámara de cine

సినిమా కెమెరా

-

el disquete

ఫ్లాపీ డిస్క్

-

las gafas

కళ్ళద్దాలు

-

el disco duro

హార్డ్ డిస్క్

-

la palanca de mando

జాయ్ స్టిక్

-

la tecla

తాళం చెవి

-

el aterrizaje

దిగుట

-

el ordenador portátil

ల్యాప్ టాప్

-

la cortadora de césped

పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-

la lente

కటకము

-

la máquina

యంత్రము

-

la hélice

సముద్ర ప్రొపెలెర్

-

la mina

గని

-

el ladrón

బహుళ సాకెట్

-

la impresora

ముద్రణ యంత్రము

-

el programa

కార్యక్రమము

-

la hélice

ప్రొపెలెర్

-

la bomba

పంపు

-

el tocadiscos

టేపు రికార్డర్

-

el mando a distancia

రిమోట్ కంట్రోల్

-

el robot

రోబోట్

-

la antena de satélite

ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

-

la máquina de coser

కుట్టు యంత్రము

-

la película de diapositivas

స్లయిడ్ చిత్రం

-

la tecnología solar

సోలార్ టెక్నాలజీ

-

la nave espacial

అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-

la apisonadora de vapor

ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-

la suspensión

ఎత్తివేయుట

-

el interruptor

స్విచ్

-

la cinta métrica

టేప్ కొలత

-

la tecnología

సాంకేతిక విజ్ఞానము

-

el teléfono

టెలిఫోన్

-

el teleobjetivo

టెలిఫోన్ కటకము

-

el telescopio

టెలిస్కోప్

-

la memoria USB

యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-

la válvula

కవాటము

-

la cámara de video

వీడియో కెమెరా

-

la tensión

వోల్టేజ్

-

la rueda de agua

నీటి చక్రం

-

la turbina eólica

విండ్ టర్బైన్

-

el molino de viento

గాలి మర

-
la bomba de aire
గాలి పంపు

-
la fotografía aérea
ఏరియల్ ఫోటో

-
el cojinete de bolas
బాల్ బేరింగ్

-
la pila
బ్యాటరీ

-
la cadena de bicicleta
సైకిల్ చైన్

-
el cable
కేబుల్

-
el carrete de cable
కేబుల్ రీల్

-
la cámara
కెమెరా

-
el cassette
క్యాసెట్

-
el cargador
నిందారోపణలు చేయువాడు

-
la cabina del piloto
యుద్ధ రంగము

-
la rueda dentada
కాగ్ వీల్

-
la cerradura de combinación
కలయిక తాళము

-
el ordenador
కంప్యూటర్

-
la grúa
క్రేను

-
el escritorio
డెస్క్ టాప్

-
la plataforma petrolera
రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-
la unidad
డ్రైవ్

-
el dvd
డివిడి

-
el motor eléctrico
విద్యుత్ మోటారు

-
la energía
శక్తి

-
la excavadora
త్రవ్వు పరికరము

-
el fax
ఫాక్స్ మెషిన్

-
la cámara de cine
సినిమా కెమెరా

-
el disquete
ఫ్లాపీ డిస్క్

-
las gafas
కళ్ళద్దాలు

-
el disco duro
హార్డ్ డిస్క్

-
la palanca de mando
జాయ్ స్టిక్

-
la tecla
తాళం చెవి

-
el aterrizaje
దిగుట

-
el ordenador portátil
ల్యాప్ టాప్

-
la cortadora de césped
పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-
la lente
కటకము

-
la máquina
యంత్రము

-
la hélice
సముద్ర ప్రొపెలెర్

-
la mina
గని

-
el ladrón
బహుళ సాకెట్

-
la impresora
ముద్రణ యంత్రము

-
el programa
కార్యక్రమము

-
la hélice
ప్రొపెలెర్

-
la bomba
పంపు

-
el tocadiscos
టేపు రికార్డర్

-
el mando a distancia
రిమోట్ కంట్రోల్

-
el robot
రోబోట్

-
la antena de satélite
ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

-
la máquina de coser
కుట్టు యంత్రము

-
la película de diapositivas
స్లయిడ్ చిత్రం

-
la tecnología solar
సోలార్ టెక్నాలజీ

-
la nave espacial
అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-
la apisonadora de vapor
ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-
la suspensión
ఎత్తివేయుట

-
el interruptor
స్విచ్

-
la cinta métrica
టేప్ కొలత

-
la tecnología
సాంకేతిక విజ్ఞానము

-
el teléfono
టెలిఫోన్

-
el teleobjetivo
టెలిఫోన్ కటకము

-
el telescopio
టెలిస్కోప్

-
la memoria USB
యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-
la válvula
కవాటము

-
la cámara de video
వీడియో కెమెరా

-
la tensión
వోల్టేజ్

-
la rueda de agua
నీటి చక్రం

-
la turbina eólica
విండ్ టర్బైన్

-
el molino de viento
గాలి మర