వస్తువులు     
Objetos

-

el bote de spray

ఏరోసోల్ క్యాను

-

el cenicero

మసిడబ్బా

-

la báscula para bebés

శిశువుల త్రాసు

-

el balón

బంతి

-

el globo

బూర

-

la pulsera

గాజులు

-

los binoculares

దుర్భిణీ

-

la manta

కంబళి

-

la batidora

మిశ్రణ సాధనం

-

el libro

పుస్తకం

-

la bombilla

బల్బు

-

la lata

క్యాను

-

la vela

కొవ్వొత్తి

-

el candelero

కొవ్వొత్తి ఉంచునది

-

el estuche

కేసు

-

la catapulta

కాటాపుల్ట్

-

el puro

పొగ చుట్ట

-

el cigarrillo

సిగరెట్టు

-

el molino de café

కాఫీ మర

-

el peine

దువ్వెన

-

la taza

కప్పు

-

el paño de cocina

డిష్ తువాలు

-

la muñeca

పిల్లలు ఆడుకొనుటకు ఇచ్చే బొమ్మ

-

el enano

మరగుజ్జు

-

la huevera

గ్రుడ్డు పెంకు

-

la máquina de afeitar eléctrica

విద్యుత్ క్షురకుడు

-

el abanico

పంఖా

-

la película

చిత్రం

-

el extintor de incendios

అగ్నిమాపక సాధనము

-

la bandera

జెండా

-

la bolsa de basura

చెత్త సంచీ

-

el casco de vidrio

గాజు పెంకు

-

las gafas

కళ్ళజోడు

-

el secador de pelo

జుట్టు ఆరబెట్టేది

-

el agujero

రంధ్రము

-

la manguera

వంగగల పొడవైన గొట్టము

-

la plancha

ఇనుము

-

el exprimidor

రసం పిండునది

-

la llave

తాళము చెవి

-

el llavero

కీ చైన్

-

el cuchillo

కత్తి

-

la linterna

లాంతరు

-

el léxico

అకారాది నిఘంటువు

-

la tapa

మూత

-

el salvavidas

లైఫ్ బాయ్

-

el encendedor

దీపం వెలిగించు పరికరము

-

la barra de labios

లిప్ స్టిక్

-

el equipaje

సామాను

-

la lupa

భూతద్దము

-

la cerilla

మ్యాచ్, అగ్గిపెట్టె;

-

la botella de leche

పాల సీసా

-

la jarra de leche

పాల కూజా

-

la miniatura

చిన్నఆకారములోని చిత్రము

-

el espejo

అద్దము

-

la batidora

పరికరము

-

la ratonera

ఎలుకలబోను

-

el collar

హారము

-

el puesto de periódicos

వార్తాపత్రికల స్టాండ్

-

el chupete

శాంతికాముకుడు

-

el candado

ప్యాడ్ లాక్

-

la sombrilla

గొడుగు వంటిది

-

el pasaporte

పాస్ పోర్టు

-

el banderín

పతాకము

-

el marco para cuadros

బొమ్మ ఉంచు ఫ్రేమ్

-

la pipa

గొట్టము

-

la olla

కుండ

-

la goma

రబ్బరు బ్యాండ్

-

el pato de goma

రబ్బరు బాతు

-

el imperdible

సురక్షిత కొక్కెము

-

el platillo

సాసర్

-

el cepillo de zapatos

షూ బ్రష్

-

el tamiz

జల్లెడ

-

el jabón

సబ్బు

-

la burbuja de jabón

సబ్బు బుడగ

-

la jabonera

సబ్బు గిన్నె

-

la esponja

స్పాంజి

-

el azucarero

చక్కెర గిన్నె

-

la maleta

సూట్ కేసు

-

la cinta métrica

టేప్ కొలత

-

el oso de peluche

టెడ్డి బేర్

-

el dedal

అంగులి త్రానము

-

el tabaco

పొగాకు

-

el papel higiénico

టాయ్లెట్ పేపర్

-

la linterna

కాగడా

-

la toalla

తువాలు

-

el trípode

ముక్కాలి పీట

-

el paraguas

గొడుగు

-

el florero

జాడీ

-

el bastón

ఊత కర్ర

-

la pipa de agua

నీటి పైపు

-

la regadera

మొక్కలపై నీరు చల్లు పాత్ర

-

la corona

పుష్పగుచ్ఛము

-
el bote de spray
ఏరోసోల్ క్యాను

-
el cenicero
మసిడబ్బా

-
la báscula para bebés
శిశువుల త్రాసు

-
el balón
బంతి

-
el globo
బూర

-
la pulsera
గాజులు

-
los binoculares
దుర్భిణీ

-
la manta
కంబళి

-
la batidora
మిశ్రణ సాధనం

-
el libro
పుస్తకం

-
la bombilla
బల్బు

-
la lata
క్యాను

-
la vela
కొవ్వొత్తి

-
el candelero
కొవ్వొత్తి ఉంచునది

-
el estuche
కేసు

-
la catapulta
కాటాపుల్ట్

-
el puro
పొగ చుట్ట

-
el cigarrillo
సిగరెట్టు

-
el molino de café
కాఫీ మర

-
el peine
దువ్వెన

-
la taza
కప్పు

-
el paño de cocina
డిష్ తువాలు

-
la muñeca
పిల్లలు ఆడుకొనుటకు ఇచ్చే బొమ్మ

-
el enano
మరగుజ్జు

-
la huevera
గ్రుడ్డు పెంకు

-
la máquina de afeitar eléctrica
విద్యుత్ క్షురకుడు

-
el abanico
పంఖా

-
la película
చిత్రం

-
el extintor de incendios
అగ్నిమాపక సాధనము

-
la bandera
జెండా

-
la bolsa de basura
చెత్త సంచీ

-
el casco de vidrio
గాజు పెంకు

-
las gafas
కళ్ళజోడు

-
el secador de pelo
జుట్టు ఆరబెట్టేది

-
el agujero
రంధ్రము

-
la manguera
వంగగల పొడవైన గొట్టము

-
la plancha
ఇనుము

-
el exprimidor
రసం పిండునది

-
la llave
తాళము చెవి

-
el llavero
కీ చైన్

-
el cuchillo
కత్తి

-
la linterna
లాంతరు

-
el léxico
అకారాది నిఘంటువు

-
la tapa
మూత

-
el salvavidas
లైఫ్ బాయ్

-
el encendedor
దీపం వెలిగించు పరికరము

-
la barra de labios
లిప్ స్టిక్

-
el equipaje
సామాను

-
la lupa
భూతద్దము

-
la cerilla
మ్యాచ్, అగ్గిపెట్టె;

-
la botella de leche
పాల సీసా

-
la jarra de leche
పాల కూజా

-
la miniatura
చిన్నఆకారములోని చిత్రము

-
el espejo
అద్దము

-
la batidora
పరికరము

-
la ratonera
ఎలుకలబోను

-
el collar
హారము

-
el puesto de periódicos
వార్తాపత్రికల స్టాండ్

-
el chupete
శాంతికాముకుడు

-
el candado
ప్యాడ్ లాక్

-
la sombrilla
గొడుగు వంటిది

-
el pasaporte
పాస్ పోర్టు

-
el banderín
పతాకము

-
el marco para cuadros
బొమ్మ ఉంచు ఫ్రేమ్

-
la pipa
గొట్టము

-
la olla
కుండ

-
la goma
రబ్బరు బ్యాండ్

-
el pato de goma
రబ్బరు బాతు

-
la silla de montar
జీను

-
el imperdible
సురక్షిత కొక్కెము

-
el platillo
సాసర్

-
el cepillo de zapatos
షూ బ్రష్

-
el tamiz
జల్లెడ

-
el jabón
సబ్బు

-
la burbuja de jabón
సబ్బు బుడగ

-
la jabonera
సబ్బు గిన్నె

-
la esponja
స్పాంజి

-
el azucarero
చక్కెర గిన్నె

-
la maleta
సూట్ కేసు

-
la cinta métrica
టేప్ కొలత

-
el oso de peluche
టెడ్డి బేర్

-
el dedal
అంగులి త్రానము

-
el tabaco
పొగాకు

-
el papel higiénico
టాయ్లెట్ పేపర్

-
la linterna
కాగడా

-
la toalla
తువాలు

-
el trípode
ముక్కాలి పీట

-
el paraguas
గొడుగు

-
el florero
జాడీ

-
el bastón
ఊత కర్ర

-
la pipa de agua
నీటి పైపు

-
la regadera
మొక్కలపై నీరు చల్లు పాత్ర

-
la corona
పుష్పగుచ్ఛము