వంటగది పరికరాలు     
Aparatos de cocina

-

el bol

గిన్నె

-

la cafetera

కాఫీ మెషీన్

-

la olla

వండు పాత్ర

-

los cubiertos

కత్తి, చెంచా వంటి సామగ్రి

-

la tabla de cortar

కత్తిపీట

-

los platos

వంటలు

-

el friegaplatos

పాత్రలు శుభ్రం చేయునది

-

el cubo de la basura

చెత్తకుండీ

-

la cocina eléctrica

విద్యుత్ పొయ్యి

-

el grifo

పీపాలో నుంచి నీళ్లు బయిటికి రావడమునకు వేసివుండే చిన్న గొట్టము

-

la fondue

ఫాన్ డ్యూ

-

el tenedor

శూలము

-

la sartén

వేపుడు పెనము

-

el prensaajos

వెల్లుల్లిని చీల్చునది

-

la cocina de gas

గ్యాస్ పొయ్యి

-

la parrilla

కటాంజనము

-

el cuchillo

కత్తి

-

el cucharón

పెద్ద గరిటె

-

el horno microondas

మైక్రో వేవ్

-

la servilleta

తుండు గుడ్డ

-

el cascanueces

చిప్పలు పగలగొట్టునది

-

la sartén

పెనము

-

el plato

పళ్ళెము

-

el refrigerador

రిఫ్రిజిరేటర్

-

la cuchara

చెంచా

-

el mantel

మేజా బల్లపై వేయు గుడ్డ

-

el tostador

రొట్టెలు కాల్చునది

-

la bandeja

పెద్ద పళ్లెము

-

la lavadora

దుస్తులు ఉతుకు యంత్రము

-

el batidor

త్రిప్పు కుంచె

-
el bol
గిన్నె

-
la cafetera
కాఫీ మెషీన్

-
la olla
వండు పాత్ర

-
los cubiertos
కత్తి, చెంచా వంటి సామగ్రి

-
la tabla de cortar
కత్తిపీట

-
los platos
వంటలు

-
el friegaplatos
పాత్రలు శుభ్రం చేయునది

-
el cubo de la basura
చెత్తకుండీ

-
la cocina eléctrica
విద్యుత్ పొయ్యి

-
el grifo
పీపాలో నుంచి నీళ్లు బయిటికి రావడమునకు వేసివుండే చిన్న గొట్టము

-
la fondue
ఫాన్ డ్యూ

-
el tenedor
శూలము

-
la sartén
వేపుడు పెనము

-
el prensaajos
వెల్లుల్లిని చీల్చునది

-
la cocina de gas
గ్యాస్ పొయ్యి

-
la parrilla
కటాంజనము

-
el cuchillo
కత్తి

-
el cucharón
పెద్ద గరిటె

-
el horno microondas
మైక్రో వేవ్

-
la servilleta
తుండు గుడ్డ

-
el cascanueces
చిప్పలు పగలగొట్టునది

-
la sartén
పెనము

-
el plato
పళ్ళెము

-
el refrigerador
రిఫ్రిజిరేటర్

-
la cuchara
చెంచా

-
el mantel
మేజా బల్లపై వేయు గుడ్డ

-
el tostador
రొట్టెలు కాల్చునది

-
la bandeja
పెద్ద పళ్లెము

-
la lavadora
దుస్తులు ఉతుకు యంత్రము

-
el batidor
త్రిప్పు కుంచె