ఆరోగ్యము     
Salud

-

la ambulancia +

అంబులెన్సు

-

el vendaje +

కట్టుకట్టు

-

el nacimiento +

పుట్టుక

-

la presión arterial +

రక్తపోటు

-

la higiene personal +

శరీర సంరక్షణ

-

el resfriado +

చల్లని

-

la crema +

మీగడ

-

la muleta +

ఊతకర్ర

-

el chequeo +

పరీక్ష

-

el agotamiento +

మితిమీరిన అలసట

-

la mascarilla facial +

ముఖపు ముసుగు

-

el botiquín de emergencia +

ప్రథమచికిత్స పెట్టె

-

la curación +

మానుపు వైద్యము

-

la salud +

ఆరోగ్యము

-

el audífono +

వినికిడి పరికరము

-

el hospital +

వైద్యశాల

-

la inyección +

ఇంజక్షన్

-

la lesión +

గాయము

-

el maquillaje +

అలంకరణ

-

el masaje +

మర్దనము

-

la medicina +

ఔషధము

-

el medicamento +

మందు

-

el mortero +

రోలు

-

el protector bucal +

నోటి రక్షణ

-

el cortaúñas +

గోటికి క్లిప్పు వేయునది

-

la obesidad +

స్థూలకాయము

-

la operación +

ఆపరేషన్

-

el dolor +

నొప్పి

-

el perfume +

సుగంధము

-

la pastilla +

మాత్ర

-

el embarazo +

గర్భము

-

la maquinilla de afeitar +

కత్తి

-

el afeitado +

గొరుగుట

-

la brocha de afeitar +

షేవింగ్ బ్రష్

-

el sueño +

నిద్ర

-

el fumador +

పొగత్రాగు వ్యక్తి

-

la prohibición de fumar +

ధూమపానం నిషేధం

-

el protector solar +

సన్ స్క్రీన్

-

el hisopo +

శుభ్రపరచు

-

el cepillo de dientes +

పళ్లు తోముటకు ఉపయోగించు కుంచె

-

la pasta de dientes +

టూత్ పేస్టు

-

el palillo de dientes +

పళ్లు కుట్టుకొను పుల్ల

-

la víctima +

బాధితుడు

-

la báscula de baño +

త్రాసు

-

la silla de ruedas +

చక్రాల కుర్చీ

-
la ambulancia
అంబులెన్సు

-
el vendaje
కట్టుకట్టు

-
el nacimiento
పుట్టుక

-
la presión arterial
రక్తపోటు

-
la higiene personal
శరీర సంరక్షణ

-
el resfriado
చల్లని

-
la crema
మీగడ

-
la muleta
ఊతకర్ర

-
el chequeo
పరీక్ష

-
el agotamiento
మితిమీరిన అలసట

-
la mascarilla facial
ముఖపు ముసుగు

-
el botiquín de emergencia
ప్రథమచికిత్స పెట్టె

-
la curación
మానుపు వైద్యము

-
la salud
ఆరోగ్యము

-
el audífono
వినికిడి పరికరము

-
el hospital
వైద్యశాల

-
la inyección
ఇంజక్షన్

-
la lesión
గాయము

-
el maquillaje
అలంకరణ

-
el masaje
మర్దనము

-
la medicina
ఔషధము

-
el medicamento
మందు

-
el mortero
రోలు

-
el protector bucal
నోటి రక్షణ

-
el cortaúñas
గోటికి క్లిప్పు వేయునది

-
la obesidad
స్థూలకాయము

-
la operación
ఆపరేషన్

-
el dolor
నొప్పి

-
el perfume
సుగంధము

-
la pastilla
మాత్ర

-
el embarazo
గర్భము

-
la maquinilla de afeitar
కత్తి

-
el afeitado
గొరుగుట

-
la brocha de afeitar
షేవింగ్ బ్రష్

-
el sueño
నిద్ర

-
el fumador
పొగత్రాగు వ్యక్తి

-
la prohibición de fumar
ధూమపానం నిషేధం

-
el protector solar
సన్ స్క్రీన్

-
el hisopo
శుభ్రపరచు

-
el cepillo de dientes
పళ్లు తోముటకు ఉపయోగించు కుంచె

-
la pasta de dientes
టూత్ పేస్టు

-
el palillo de dientes
పళ్లు కుట్టుకొను పుల్ల

-
la víctima
బాధితుడు

-
la báscula de baño
త్రాసు

-
la silla de ruedas
చక్రాల కుర్చీ