కారు     
Coche

-

el filtro de aire +

గాలి వడపోత

-

la avería +

విచ్ఛిన్నత

-

la autocaravana +

యాత్రా వాహనము

-

la batería del coche +

కారు బ్యాటరీ

-

el asiento para niños +

పిల్లల సీటు

-

el daño +

హాని

-

el diésel +

డీజిల్

-

el tubo de escape +

ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-

el pinchazo +

ఫ్లాట్ టైర్

-

la estación de servicio +

గ్యాస్ స్టేషన్

-

el faro +

వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-

el capó +

టోపీ

-

el gato +

జాకీ

-

el bidón de gasolina +

జెర్రీ క్యాన్

-

el desguace +

జంక్ యార్డు

-

la parte trasera +

వెనుక భాగము

-

la luz trasera +

వెనుక లైటు

-

el espejo retrovisor +

వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-

el viaje +

సవారీ

-

la llanta +

రిమ్ము

-

la bujía +

స్పార్క్ ప్లగ్

-

el tacómetro +

ట్యాకో మీటర్

-

el billete +

టికెట్

-

el neumático +

టైరు

-

el servicio de remolque +

రహదారి సేవ

-

el coche de época +

పాతకాలపు కారు

-

la rueda +

చక్రము

-
el filtro de aire
గాలి వడపోత

-
la avería
విచ్ఛిన్నత

-
la autocaravana
యాత్రా వాహనము

-
la batería del coche
కారు బ్యాటరీ

-
el asiento para niños
పిల్లల సీటు

-
el daño
హాని

-
el diésel
డీజిల్

-
el tubo de escape
ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-
el pinchazo
ఫ్లాట్ టైర్

-
la estación de servicio
గ్యాస్ స్టేషన్

-
el faro
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-
el capó
టోపీ

-
el gato
జాకీ

-
el bidón de gasolina
జెర్రీ క్యాన్

-
el desguace
జంక్ యార్డు

-
la parte trasera
వెనుక భాగము

-
la luz trasera
వెనుక లైటు

-
el espejo retrovisor
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-
el viaje
సవారీ

-
la llanta
రిమ్ము

-
la bujía
స్పార్క్ ప్లగ్

-
el tacómetro
ట్యాకో మీటర్

-
el billete
టికెట్

-
el neumático
టైరు

-
el servicio de remolque
రహదారి సేవ

-
el coche de época
పాతకాలపు కారు

-
la rueda
చక్రము