నగరము     
Ciudad

-

el aeropuerto +

విమానాశ్రయము

-

el edificio de viviendas +

అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-

el banco +

బ్యాంకు

-

la gran ciudad +

పెద్ద నగరము

-

el carril bici +

బైక్ మార్గము

-

el puerto deportivo +

పడవ నౌకాశ్రయము

-

la capital +

రాజధాని

-

el carillón +

గంట మోత

-

el cementerio +

స్మశాన వాటిక

-

el cine +

సినిమా

-

la ciudad +

నగరము

-

el mapa de la ciudad +

నగర పటము

-

el crimen +

నేరము

-

la manifestación +

ప్రదర్శన

-

la feria +

స్ఫురద్రూపము

-

el cuerpo de bomberos +

అగ్నిమాపక సైన్యము

-

la fuente +

ఫౌంటెన్

-

la basura +

ఇంటి చెత్త

-

el puerto +

నౌకాశ్రయము

-

el hotel +

హోటల్

-

la boca de riego +

ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-

el punto de referencia +

గుర్తింపు చిహ్నము

-

el buzón de correo +

మెయిల్ బాక్స్

-

el barrio +

ఇరుగు పొరుగు

-

la luz de neón +

నియాన్ కాంతి

-

el club nocturno +

నైట్ క్లబ్

-

el casco antiguo +

పాత పట్టణం

-

la ópera +

సంగీత నాటకము

-

el parque +

ఉద్యానవనం

-

el banco del parque +

పార్క్ బల్ల

-

el estacionamiento +

పార్కింగ్ ప్రదేశము

-

la cabina teléfonica +

ఫోన్ బూత్

-

el código postal (CP) +

పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-

la prisión +

జైలు

-

el pub +

అల్పాహారశాల

-

los lugares de interés +

దర్శనీయ స్థలాలు

-

el horizonte +

ఆకాశరేఖ

-

la farola +

వీధి దీపము

-

la oficina de turismo +

పర్యాటక కార్యాలయము

-

la torre +

గోపురము

-

el túnel +

సొరంగ మార్గము

-

el vehículo +

వాహనము

-

el pueblo +

గ్రామము

-

el depósito de agua +

నీటి టవర్

-
el aeropuerto
విమానాశ్రయము

-
el edificio de viviendas
అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-
el banco
బ్యాంకు

-
la gran ciudad
పెద్ద నగరము

-
el carril bici
బైక్ మార్గము

-
el puerto deportivo
పడవ నౌకాశ్రయము

-
la capital
రాజధాని

-
el carillón
గంట మోత

-
el cementerio
స్మశాన వాటిక

-
el cine
సినిమా

-
la ciudad
నగరము

-
el mapa de la ciudad
నగర పటము

-
el crimen
నేరము

-
la manifestación
ప్రదర్శన

-
la feria
స్ఫురద్రూపము

-
el cuerpo de bomberos
అగ్నిమాపక సైన్యము

-
la fuente
ఫౌంటెన్

-
la basura
ఇంటి చెత్త

-
el puerto
నౌకాశ్రయము

-
el hotel
హోటల్

-
la boca de riego
ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-
el punto de referencia
గుర్తింపు చిహ్నము

-
el buzón de correo
మెయిల్ బాక్స్

-
el barrio
ఇరుగు పొరుగు

-
la luz de neón
నియాన్ కాంతి

-
el club nocturno
నైట్ క్లబ్

-
el casco antiguo
పాత పట్టణం

-
la ópera
సంగీత నాటకము

-
el parque
ఉద్యానవనం

-
el banco del parque
పార్క్ బల్ల

-
el estacionamiento
పార్కింగ్ ప్రదేశము

-
la cabina teléfonica
ఫోన్ బూత్

-
el código postal (CP)
పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-
la prisión
జైలు

-
el pub
అల్పాహారశాల

-
los lugares de interés
దర్శనీయ స్థలాలు

-
el horizonte
ఆకాశరేఖ

-
la farola
వీధి దీపము

-
la oficina de turismo
పర్యాటక కార్యాలయము

-
la torre
గోపురము

-
el túnel
సొరంగ మార్గము

-
el vehículo
వాహనము

-
el pueblo
గ్రామము

-
el depósito de agua
నీటి టవర్